Видео урок: Органична химия. Задача 62. Неактуална

04:15
571
22
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Органична химия. Задача 62. Неактуална
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
синтетична задача, калциев карбонат, пропенова киселина, 2, 4, 6-тринитрофенол, свойства на пропеновата киселина, Марковников

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (22)
Профилна снимка
12.06.2018

Ученик

+1
Може ли да ми кажете метод за получаване на пропенова киселина от етан, но да не преминаваме през етин с циановодород и хидролиза? От трихлорооцетна и мравчена киселина коя е по - силната киселина? И каква е степента на окисление във фенола, за да си изравня горенето?
Профилна снимка
13.06.2018

Учител на уча.се

0
Здравей Моника, въпросите са няколко, затова поред... От етан за да получиш пропенова киселина трябва да удължиш веригата с 1 въглероден атом. Получи си първо пропан по Вюрц, от него пропен и после получи пропенова киселина... Трихлороцетната киселина е със силата на неорганичните киселини поради трите хлорни атома, които много силно издърпват електронната плътност по веригата от връзката О-Н. Мравчената киселина си е просто среден електролит... Степените на окисление във фенола са различни... Има 5 атома със степен на окисление -1 и един със с.о.+1(свързаният с ОН).
Профилна снимка
13.06.2018

Ученик

+1
Пропен хлорирам при 500 градуса, заместителна реакция с калиев цианид и хидролиза в солнокисела среда. Така ли да получа пропенова или се бъркам?
Профилна снимка
13.06.2018

Учител на уча.се

0
Хлорирането на пропена до 3-хлоропропен е добра идея, но нататък по предложения метод ще получиш киселина с 4 въглеродни атома. 3-хлоропропен --- 2-пропен-1-ол---2-пропенал--- пропенова киселина
Профилна снимка
08.07.2017

Учител

+1
Здравейте г-жо Николова, степените на окисление на С в пропеновата к-на са -2,-1 и +3 в карбоксилната група и после в 2,3 дибромопропановата к-на -1,0 и +3, така ли е?
Профилна снимка
09.07.2017

Учител на уча.се

0
Здравейте, Ваня, да, степените на окисление са определени правилно.
Профилна снимка
09.07.2017

Учител

0
Благодаря Ви за бързия отговор, хубав ден.
Профилна снимка
06.07.2014

Друг

+1
здр моля за помощ! какви са продуктите на декарбоксилирането на пропеновата киселина?
Профилна снимка
06.07.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Нели, Декарбоксилиране означава отделяне на въглероден диоксид. При нагряване от акриловата киселина се получава етен и въглероден диоксид. Това е един специфичен метод за получаване на алкени.
Профилна снимка
14.03.2014

Ученик

+1
При хидролизата на ацетил нитрила двойната връзка не пречи ли ? Не би ли взаимодействала с водата и хлороводорода ? Благодаря
Профилна снимка
14.03.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Георги, Вероятно питаш за хидролизата на пропенонитрил??? Хидролизата на нитрили става много лесно в кисела среда при обикновени условия. При тези условия, тъй като няма нагряване няма как да се атакува двойната връзка :)
Профилна снимка
14.03.2014

Ученик

+1
Да, пропенонитрил имах в предвид , в бързината съм се объркал . Благодаря за разяснението : ) Казахте , че без нагряване няма да се атакува двойната връзка , това важи и за присъединяването на полярни молекули към алкените , нали ? За присъединяване на вода - налягане , температура и разредена сярна к-на Знам как протича електрофилното присъединяване . Но за присъединяване на халогеноводород, какви са услоявията? Благодаря
Профилна снимка
14.03.2014

Учител на уча.се

+1
Георги, Присъединяването на вода няма нужда от налягане, защото реакцията протича във водна среда. :) Присъединява се хлороводород, не солна киселина, нали правиш разлика? Последното става при обикновени условия :)
Профилна снимка
15.03.2014

Ученик

+1
Всъщност, не правя разлика м/у хлороводород и солна к-на . Бихте ли ми обяснили ? Благодаря
Профилна снимка
15.03.2014

Ученик

+1
Присъединяването на бром ( в присъствие на тетрахлорометан) също протича по електрофилен механизъм нали ?
Профилна снимка
15.03.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Георги, Хлороводородът е газ, водородно съединение на хлора. Когато разтвориш този газ във вода се получава киселина, която в химията се нарича солна. В неорганичната химия, където се работи основно с водни разтвори по-често е използването на солна киселина. Но в органичната химия, където реакциите се извършват в безводна среда, та даже и между газове, реагентът е хлороводород. Объркването е разбираемо, защото двете съединения се пишат с една и съща формула :) Колкото до разтвор на бром в тетрахлорометан, това го разбирай като бромна вода, действието е същото (правят се на интересни, за да ви объркват). Да, присъединяването на халогени протича също по електрофилен механизъм. Не е необходимо да го обясняваш, само го съобщаваш, както и това, че реакцията е окислително-редукционна (записват се само степените на окисление на елементите, които променят такива)
Профилна снимка
15.03.2014

Ученик

+1
Благодаря за изчерпателното обяснение ! : ) Солите с натрий на пропеновата к-на мога ли да ги нарека само - Натриева сол на пропеновата к-на , ще ми го признаят ли ? . И при взаимодействието на пропеновата к-на с амоняк, анилин ли се получава (пак по електрофилен механизъм , по правилото на Марковников) ? : )
Профилна снимка
15.03.2014

Учител на уча.се

0
Георги, Всички производни на карбоксилните киселини, ако се затрудняваш да ги наименуваш по IUPAC може да използваш дългите наименования - етилов естер на ..., натриева сол на..., киселинен амид на... и т.н. По втория въпрос има нещо неясно - или си допуснал техническа грешка, или не знаеш какво е анилин. Анилин е аминобензен и няма как да го получиш от акрилова киселина и амоняк :). Какво искаш да направиш - да присъединиш амоняк по двойната връзка на акриловата киселина? Това ли е идеята? Защо ти е? Струват ти се малко изброените свойства на киселината? Пак ще кажа: мисли за времето, задачата трябва да се разпише за 55-58 минути. Това време определя какво ще пишеш, като започнеш от най-важните свойства - като киселина, и чак тогава по двойната връзка. И за да отговоря - механизмът на присъединяване на всички полярни молекули, съдържащи водород, към алкени е един и същ и е електрофилен, но тук присъединяването е против Марковников.
Профилна снимка
15.03.2014

Ученик

+1
Аланин имах предвид , но против марковников тук ще е бета-аланин (3-аминопропанова к-на ) . Да ще внимавам с времето и ще наблягам на основните неща , благодаря : )
Профилна снимка
15.03.2014

Учител на уча.се

0
Измисли друг метод за синтез на аланин, този не е подходящ. Хидрирай до пропанова киселина и после иди до аланин.
Профилна снимка
08.04.2014

Друг

+1
Електролитна дисоциация на пропеновата киселина?
Профилна снимка
08.04.2014

Учител на уча.се

0
Здравей Plamena, Да, да разбира се, всички свойства на киселини започват с електролитна дисоциация. След като покажеш чрез нея, че съединението е киселина, продължаваш с останалите свойства :) Пропуснала съм я.:)
feedback
feedback