Видео урок: Ново 2017! Варна. Органична химия. Задача 43

06:13
86
3
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 43, Органична химия, от сборника за Кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. Алкохол със състав С6Н14О съдържа хидроксилна група при третичен въглероден атом. От него в сярнокисела среда при температура по-висока от 140 градуса С се получава съединение А. При окисление на А се получава смес от карбоксилни киселини. Показано е кой е изходният алкохол. Изразени са с химични уравнения описаните превръщания. Позиционен изомер на изходния алкохол при окисление обазува катен Б. Определени са съединения А и Б и е предложен начин за тяхното доказване.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
алкохол, С6Н14Ор хидроксилна група, третичен въглероден атом, съединение А, се получава, 140 градуса, окисление, смес, карбоксилни киселини

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Профилна снимка
19.04.2018

Ученик

+1
Здравейте, г-жо Николова! При дехидратацията на третичния алкохол се спазва правилото на Зайцев, нали? Поради това получаваме само един алкен?
Профилна снимка
19.04.2018

Ученик

+1
В сумарното уравнение за алкена не трябва ли моловете оцетна киселина да са 3?
Профилна снимка
19.04.2018

Учител на уча.се

0
Здравей Никол, при дехидратирането на алкохола се получава само един алкен, защото алкохолът е симетричен - дали ще се отцепи водород от едната или от другата страна - винаги се получава едно и също. По принцип правилото на Зайцев се спазва тогава, когато има алтернатива при реакцията на елиминиране. Ако работиш с 2-метил-2-пентанол - да, тогава при дехидратиране спазваш правилото на Зайцев. По втория въпрос - в решението изрично обяснявам защо моловете на оцетната киселина са 4... Два мола идват от окислението на кетона и още два от първоначалното окисление на 2 мола алкен...
feedback
feedback