Видео урок: Неорганична химия. Задача 44

05:46
1 012
16
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 44, Неорганична химия, от сборника за кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. Задача върху окислително-редукционни процеси. Определено е кои от изброените вещества и йони O2, N2, Fe2+, Fe3+, H+, H2, S2- могат да се проявяват: а) само като редуктори; б) само като окислители; в) едновременно редуктори и окислители. Отговорите са обосновани и са дадени примери.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
Окислително редукционни реакции, окислител, редуктор, окисление, редукция, степен на окисление, метод на електронния баланс

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Профилна снимка
15.06.2018

Ученик

+1
При азота от нулева степен диспропорционирането е невъзможно , нали !? Азота се проявява като окислител и редуктор , в отделни реакции , като синтезата на амоняк и азотен оксид .
Профилна снимка
18.06.2018

Учител на Уча.се

0
Да, Елеонора, напълно си права. Има пример за диспропорциониране на азот в +4степен на окисление.
Профилна снимка
15.06.2018

Ученик

+1
При азота от нулева степен диспропорционирането е невъзможно , нали !? Азота се проявява като окислител и редуктор , в отделни реакции , като синтезата на амоняк и азотен оксид .
Профилна снимка
15.06.2018

Учител на Уча.се

0
Здравей eleonora, поне аз не знам реакция на диспропорциониране с азот от нулева степен на окисление. Има се предвид N+4...
Профилна снимка
02.06.2018

Учител

+1
Здравейте,г-жо Николова,бихте ли ми казала като теория както точно трябва да се включи в задачата. :)
Профилна снимка
02.06.2018

Учител на Уча.се

0
Здравей Иринка, в задачата е добре да се изпише теорията за окислително - редукционни процеси и това кои атоми и йони най-често се проявяват като окислители или редуктори.
Профилна снимка
01.05.2016

Друг

+1
Здравейте! Азотът не може ли да повишава степента си на окисление до +5? Благодаря!
Профилна снимка
02.05.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей Mariya, естествено, че може, това е висшата му степен на окисление.
Профилна снимка
06.05.2016

Друг

+1
Благодаря много!
Профилна снимка
15.04.2013

Друг

0
А при Азот не е ли възможно диспропорциониране, например при разлагането на 2HNO2 -> NO2 + NO + H2O :?
Профилна снимка
15.04.2013

Друг

0
Или когато металите взаимодействат с Водород, те са от -1 :?
Профилна снимка
15.04.2013

Учител на Уча.се

+1
В условието азотът е даден като просто вещество. Реакция на диспропорциониране с простото вещество азот аз не знам. Примерът е правилен, доколкото има такава реакция, но азотът в азотистата киселина не е от нулева степен на окисление. Ако комисията признава реакция на конмутация бих предложила NH4NO2 --> N2 + 2H2O = Колкото до втория въпрос ти е убягнало нещо много важно като свойство на металите като атоми - те ВИНАГИ са РЕДУКТОРИ и от нулева преминават в ПОЛОЖИТЕЛНА степен на окисление.
Профилна снимка
15.04.2013

Друг

+1
Да, благодаря
Профилна снимка
27.03.2013

Учител на Уча.се

0
Според някои по-нови литературни и интернет източници простото вецество кислород може да реагира с Флуор в условията на волтова дъга. Получава сe O2F2 или OF2, в които кислородът е от положителна степен на окисление. Ако това се приеме за вярно, то кислородът трябва да се класифицира в задачата идновременно като окислител и редуктор. Тъй като този факт не е отразен в нито един от гимназиалните учебници, които са цитирани в сайта на университета, с които комисията ще се съобразява оставям на всеки от вас възможността да реши как ще класифицира кислорода в задачата.
Профилна снимка
30.03.2013

Ученик

+2
Здравейте госпожо Николова. Когато казваме, че Fe се проявява и като окислител и като редуктор, защо при случая, в който Fе е окислител отдава 2 е, а не приема?
Профилна снимка
30.03.2013

Учител на Уча.се

+2
Благодаря за наблюдателността и моля за извинение!!!! В аписа на 4:58 съм написала и казвам, че желязо 2+ се проявява като окислител като ОТДАВА електрони. Естествено е, че ПРИЕМА 2 електрона.
feedback
feedback