Видео урок: Неорганична химия. Задача 45

05:37
806
23
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 45, Неорганична химия, от сборника за кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. Задача върху окислително-редукционни процеси. Показано е кои елементи в посочените степени на окисление S+6, C+4, Cr+2, S0, N-3, C-4 могат да бъдат: : а) само редуктори; б) само окислители; в) едновременно редуктори и окислители. Отговорите са обосновани и са дадени примери.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
Окислително редукционни реакции, окислител, редуктор, окисление, редукция, степен на окисление, метод на електронния баланс

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (23)
Профилна снимка
29.05.2014

Друг

+2
Имам следният въпрос по отношение на записване на допълнителните множители при изравняване на окислително -редукционните процеси-в уроците в Уча се те се записват пред окислителя и редуктора от дясната страна на уравнението т.е. пред "продуктите" след приемане или отдаване на електрони , а в ученика за 10 кл. като пример е дадено да се записват пред окислителя и пред редуктора в лявата страна на уравнението.Объркаха ми се представите изцяло! Кой е правилният начин?
Профилна снимка
30.05.2014

Учител на Уча.се

+2
Здравей Светлана, Правилен е верният начин на изравняване. Той за всяко уравнение може да е различен. Аз просто цял живот съм изравнявала като слагам коефициентите пред продуктите. Работи, уверявам те, с много малко изключения. Няма значение къде ще сложиш коефициентите, важното е да се правилните и никой не може да те санкционира за последователността на изравняване, ако крайният резултат е верен. Така че си изравнявай както си свикнала и не се притеснявай излишно.
Профилна снимка
30.05.2014

Друг

+2
С отговора си отново ми внесохте покой в душата :)Благодаря Ви!
Профилна снимка
15.06.2018

Ученик

+1
5NH4NO3-> 4N2 + 2HNO3 +9H2O. Госпожо , бихте ли помогнали , чудя се дали изразената реакция е диспропорциониране . Тъй като във амониевия нитрат единия азотен атом е +3 , а другия +5 . Обърках се тотално ... NH4NO3->N2 + 2H2O + 1/2O2, кой от двата азотни атома приема електрони ?
Профилна снимка
15.06.2018

Учител на Уча.се

0
Здравей eleonora, дай да оправим степените на окисление първо... N в NH4 + e -3, N в NO3 - е +5. Съ електронно-йонните уравнения ще се справиш и сама, нали? Подобни ОРП да обратни на диспропорционирането - тук един елемент от различни степени на окисление преминава в една степен на окисление. Тези реакции се реакции на конмутация, но това н случая не трябва да го знаете. Диспропорциониране има само тогава, когато един елемент, но от ЕДНА и съща степен на окисление "играе" редуктор и окислител в една реакция.
Профилна снимка
08.05.2013

Ученик

+1
Кои от веществата трябва да се описват като се пише задачата? Тези които реагират ли? Тоест например на първата реакция описваме NH3 и O2 и тогава описваме процесът с думи и пишем уравнението?
Профилна снимка
08.05.2013

Учител на Уча.се

+4
Да Например по първото уравнение бих написала: Амонякът е ковалентно водородно съединение на неметала азот. Има основен характер. Реагира с вода и киселини. Амонякът се окислява каталитично в присъствие на платина, при което се получава неутралния оксид азотен оксид и вода. Реакцията е окислително-редукционна, в която азот -3 се проявява като редуктор.Уравнение....Електронно-йонни уравнения....Електронен баланс....Преход на електрони....
Профилна снимка
11.05.2013

Ученик

+1
Благодаря :)
Профилна снимка
26.03.2013

Друг

+1
дихидроксид--трихидроксид; не диоксид, триоксид
Профилна снимка
26.03.2013

Учител на Уча.се

+1
Благодаря и моля да ме извините на лапсуса.
Профилна снимка
09.01.2014

Друг

+1
Нали редуктор е атом или йон,който който при химична реакция отдава електрони?Защо при азот и въглерод,които са редуктори в задачата азота приема 5 електрона?
Профилна снимка
09.01.2014

Друг

+1
Сама си отговорих ,съжалявам за ненужния въпрос!:)
Профилна снимка
09.01.2014

Друг

+2
Всъщност ако го обясните ще е добре,защото се оплетох!
Профилна снимка
09.01.2014

Учител на Уча.се

+2
Ани, благодаря за въпроса, уместен, защото съм сбъркала. В първите две електронно-йонни уравнения (за N и С като редуктори) се ОТДАВАТ съответния брой електрони. Моля да ме извините за глупавата техническа грешка.
Профилна снимка
09.01.2014

Друг

+1
Благодаря Ви за отговора!Днес около 30 мин гледах,рових,четох...:)
Профилна снимка
09.01.2014

Учител на Уча.се

+2
Ами миналата година беше голямо бързане преди предварителните изпити и...Това, естествено, не ме оправдава, но се случва... Прекрасно е, че си задаваш въпроси и не учиш наизуст, а с разбиране. Браво! Винаги, когато имаш притеснения питай, ще ти отговарям :)
Профилна снимка
09.01.2014

Друг

+1
А тази година дали ще успеете да качите новите задачи преди предварителните изпити?Аз получих сборника от Варна и разгледах органичната химия-има около 28 нови задачи и няколко стари с леко променено условие.
Профилна снимка
09.01.2014

Друг

+1
Ох извинявам се -разгледах неорганичната химия!!
Профилна снимка
09.01.2014

Учител на Уча.се

+1
О, да, преди предварителните изпити сменените и новите задачи ще са направени, както по органична, така и по неорганична химия. Само за приключа задачите за София - имам още 5 теми и се захващам с Варна!
Профилна снимка
09.01.2014

Друг

+1
Благодаря Ви!
Профилна снимка
24.03.2014

Друг

0
Този пример с CO2+C-CO е пример ,в който имаме диспропорциониране. Тогава уместен ли е,при условие ,че трябва да представим C+4 само като окислител?
Профилна снимка
24.03.2014

Учител на Уча.се

+6
Здравей Plamena, Да, примерът е подходящ. Това не е реакция на диспропорциониране, а на конмутация. Съветвам те да се върнеш още веднъж на тази материя и да си я изясниш. Допускаш най-често срещаната грешка при окислително-редукционни реакции. Диспропорциониране е онази реакция, в която един и същ елемент В ЕДНА И СЪЩА степен на окисление изпълнява ролята на окислител и редуктор. Например 2NO2+ H2O---> HNO2 + HNO3. Когато един и същ елемент, но в РАЗЛИЧНА степен на окисление изпълнява роля на окислител и редуктор, както в случая CO2+C--> 2CO реакцията се нарича конмутация.
Профилна снимка
24.03.2014

Друг

0
Благодаря!
feedback
feedback