Видео урок: Органична химия. Задача 61

04:33
559
16
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 61, Органична химия, от сборника за Кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. От 3-метил-1-бутанол е получен 3-метил-2-бутанол. Представени са с уравнения взаимодействията на 3-метил-2-бутанола с бромоводородна киселина, оцетна киселина и неговото окисление. Изразени са процесите с химични уравнения и са написани неименованията по IUPAC на всички съединения.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
синтетична задача, 3-метил-1 –бутанол, 3-метил-2-бутанол, 3-метил-2-бутен, естерификация, основни свойства на алкохола, енергично окисление

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Профилна снимка
11.06.2018

Друг

+1
Здравейте, ако може да ми отговорите на един въпрос Ако в задачата използваме разреден разтвор на силен окислител (КMnO4 K2Cr2O7) при внимателно загряване на алкохола вторичния алкохол ще доведе до кетон и ще спре окислението ,пак и нали кетони се окисляват само от силни окислители в сярнокисела среда.. При първичен алкохол- алдехид ще продължи,ако не се извади алдехида от реакционната смес...Дилемата ми е дали наистина ще спре окислението на кетона или не ...Ако можете да обясните Благодаря предварително за отговора
Профилна снимка
13.06.2018

Учител на уча.се

0
Здравей magdalena, ако си кандидат-студент за МУ продължавай окислението на кетона до смес от карбоксилни киселини. Първичните алкохоли със силни окислители винаги ще дадат смес от карбоксилни киселини, каквото и да правиш. С вторичните е по-сложно и може да се спре до кетон, но МУ иска, както вече казах, доокисляване на кетона.
Профилна снимка
13.06.2018

Друг

+1
Благодаря за отговора ... Просто в учебника,който използвам (на Регалия) така беше написано и явно не е достатъчно уточнено,поне за мен .....съответно в други задачи ,където окислявам вторични алкохоли да продължавам и да окислявам и кетона предполагам...
Профилна снимка
13.06.2018

Учител на уча.се

0
Да, да, за кандидат-студентските задачи на МУ кетоните се окисляват докато се получи смес от карбоксилни киселини. При окисление на кетон може пак да се получи кетон + киселина. Полученият кетон продължаваш да го окисляваш... И така, докато стигнеш до карбоксилни киселини.
Профилна снимка
09.06.2017

Ученик

+1
ацетонът се къса само на едно място, така ли? Не да получим 2 пъти едно и също, а получаваме само един път продуктите?
Профилна снимка
09.06.2017

Учител на уча.се

+1
Да. Късането от двете страни е безмислено - получава се едно и също.
Профилна снимка
07.05.2014

Друг

+1
Нали при окисление на кетони се разкъсва въглеродната верига и се получава смес от киселини-защо тук окислението е го кетона ацетон?Наистина той се доокислява до киселина, но все пак е "изключение" от правилото.Има ли подобни примери за получаване на друг продукт от окисление на кетони преди доокислението им до киселина? Благодаря!
Профилна снимка
07.05.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Светлана, Окислението на кетони е до смес от киселини, само ако в съседство с кето групата няма разклонение във веригата. Ако има такова от веригата с разклонение се получава първо вторичен алкохол, а после кетон, който се доокислява по съответния начин. Това е правило и важи винаги когато имаш разклонение в съседство с кето трупата. Явно тази особеност при окисление на кетони ти е убягнала, но сега ще я попълниш. Успех!
Профилна снимка
07.05.2014

Друг

+1
Наистина ми е убягнала:)) Изключително Ви благодаря!
Профилна снимка
15.06.2013

Друг

0
Г-жо Николава, искам да попитам какви взаимодействия проявяват -СООН и -ОН групите за мастните въглеводороди и за ароматните въглеводороди ? Ще съм много благодарен ако ги напишете всичките ! :) П.П.: не става дума за дадената задача, а изобщо но се чудих къде да напиша въпроса си :)
Профилна снимка
15.06.2013

Учител на уча.се

+1
Не мога да разбера въпроса. Как хем въглеводороди, хем имат карбоксилна и хидроксилна група??? Искаш свойствата на мастни хидроксилни производни и ароматни карбоксилни производни?? И същото за карбоксилни производни??? Или питаш за мастни и ароматни хидроксикиселини???
Профилна снимка
14.03.2014

Ученик

+1
Как се наричат съединенията през които минават вторичните алкохоли преди да се превърнат в кетони ? Нетрайните съединения с две хидроксилни групи и по специфично това тук . ( 2,2 дихидрокси 3 метил бутанол ли е ? ) Благодаря : )
Профилна снимка
14.03.2014

Ученик

+1
И естера не може ли да се наименува 2-метил-3-ацетил бутан ?
Профилна снимка
14.03.2014

Учител на уча.се

0
Здравей Георги, Междинните съединения при окисление на кетони са диоли с хидроксилни групи при един и същ въглероден атом, които се нетрайни. Тогава съединението ще се нарича 3-метил, 2,2-бутандиол. А естера не може да се наименува по твоя начин. Естерите се наименуват като първо се изказва името на алкохоло, а накрая - името на киселината. Спазвайки това правило естерът се казва 3-метилбутил ацетат.
Профилна снимка
13.02.2016

Ученик

+1
При окислението на кетона пише ли се сумарно уравнение и ако се пише как ще изглежда? Благодаря!
Профилна снимка
13.02.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Михаела, да, пише се: 2CH3CH(CH3)COCH3 + 10 O(KMnO4) = 2CO2 + 2H2O+ CH3CH(CH3)COOH +2CH3COOH
feedback
feedback