Видео урок: Неорганична химия. Задача 59

07:40
121
17
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 59, Неорганична химия, от сборника за кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. Задача-преход. Представени са с химични уравнения посочените преходи върху сяра и съединенията ѝ. Обяснен е вида на химичните процеси. Предложени са качествени реакции за доказване на Na2SO4 и Na2S.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
представете, химични, уравнения, преходи, сяра, обяснете, вида, процеси, предложете, качествени реакции, доказване, Na2SO4, Na2S

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (17)
Профилна снимка
15.06.2018

Ученик

+1
Здравейте, госпожо Николова! Вярно ли е разсъждението ми, че Na2SO4 не реагира с HCl, тъй като получаващата се H2SO4 e еднакво силна, колкото и HCl? Благодаря Ви!
Профилна снимка
15.06.2018

Учител на Уча.се

+1
Здравей Тита, реакцията е невъзможна, защото е ЙОР, по която се получават два силни, разтворими електролита.
Профилна снимка
07.03.2017

Ученик

+1
Здравейте! В уравнение 5 реакцията обратима ли е?
Профилна снимка
08.03.2017

Учител на Уча.се

0
Здравей, не. Водата е по-слаб електролит от хидрогенсулфатния йон и равновесието е изтеглено по правата реакция.
Профилна снимка
11.04.2017

Ученик

+1
Тоест гледаме дали продукта е по-слаб от изходното вещество ли?
Профилна снимка
11.04.2017

Учител на Уча.се

+1
Здравей, да, гледа се в коя страна на реакцията е по-слабия електролит и равновесието е изтеглено натам.
Профилна снимка
11.04.2017

Ученик

0
Благодаря!
Профилна снимка
28.10.2016

Ученик

+1
Госпожо, имам въпрос относно уравнение №5... В пълното йонно уравнение как да изразим дисоциацията на хидрогенсолта, тъй като написано по този начин: Na+ + HSO4- + Na+ + OH- -----> ... сякаш не се вижда ясно откъде се получава водата. По добре ли ще бъде да я изразя така: Na+ + H+ + SO4- + ...., или и двете са равностойни?
Профилна снимка
29.10.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей DreamCatcher, в този случай по-добре ще е да напишеш Na+ + H+ + SO4- + ...., за да покажеш образуването на водата.
Профилна снимка
20.06.2016

Ученик

+1
Здравейте, госпожо! При уравнение номер 5 може ли NaHSO4 да взаимодейства с H2SO4 и да се получи Na2SО4 или хидрогенсолта под действие на температура да се разложи на натриев сулфат и да се отдели водород?
Профилна снимка
20.06.2016

Учител на Уча.се

+1
Здравей Мерлин, стандартния начин за превръщане на хидроген сол в нормална сол е да взаимодейства с още основа. Невъзможно е разлагането на хидрогенсулфат с отделяне на водород!
Профилна снимка
21.06.2016

Ученик

+1
Бихте ли дали пример?
Профилна снимка
21.06.2016

Учител на Уча.се

+1
Здравей Мерлин, NaHSO4 + NaOH --> Na2SO4 + H2O. В мержата има дадена и такава реакция: NaHSO4 + NaCl = Na2SO4 + HCl (450-800°C), но предвид правилата, които учите за ЙОР в рамките на КСК аз не бих я написала на изпит...
Профилна снимка
28.10.2016

Ученик

0
Госпожо, имам въпрос относно уравнение №5... В пълното йонно уравнение как да изразим дисоциацията на хидрогенсолта, тъй като написано по този начин: Na+ + HSO4- + Na+ + OH- -----> ... сякаш не се вижда ясно откъде се получава водата. По добре ли ще бъде да я изразя така: Na+ + H+ + SO4- + ...., или и двете са равностойни?
Профилна снимка
28.10.2016

Ученик

+1
И когато имаме електролиза в даден преход, трябва ли пак да се обяснява в такъв обем, подробно, така както се описва когато е подусловие на дадена задача (тогава примирно ми излиза около 1 стр.) или се записват само процесите на анода и катода без обясненията?
Профилна снимка
29.10.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей, когато електролизата е в преход пишеш електролитната дисоциация и после процесите на анода и катода.
Профилна снимка
29.10.2016

Ученик

+1
Много благодаря за отговора :))
feedback
feedback