Видео урок: Неорганична химия. Задача 77. Неактуална

05:03
1 069
12
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Неорганична химия. Задача 77. Неактуална
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
задача физикохимия, разтворимост на газове, закон на Хенри, влияние на налягането и температурата върху разтворимостта на газове

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Профилна снимка
16.04.2013

Друг

+3
Законът на Хенри не е ли приложим при газове, които образуват с водата химични съединения, както CO2, SO2,NH3 и NO2 :?
Профилна снимка
16.04.2013

Друг

+3
Да, да .. Няма нужда от отговор. Усетих се. Извинявайте!
Профилна снимка
19.04.2014

Друг

+1
здр.каква теоритична част трябва да включим в задачата?
Профилна снимка
19.04.2014

Учител на уча.се

+4
Здравей veselina, Задачата тук е върху разтворимост на газове в течности. Следва да има тази теория - дисперсни системи, дисперсна фаза и дисперсна среда, разтворимост, подобни се разтварят в подобни, вид на химичните връзки в газовете и водата, от какво зависи разтворимостта на газове в течности, закон на Хенри, както и класификация на всеки газ - оксид, характер на оксида и т.н.
Профилна снимка
03.07.2016

Ученик

+1
Здравейте г-жо! Въпросът ми е същият като долния Законът на Хенри не е ли приложим при газове, които образуват с водата химични съединения, както CO2, SO2,NH3 и NO2 ?
Профилна снимка
03.07.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Ивелина, точно обратното - законът на Хенри не е валиден при газове, които реагират химически с водата.
Профилна снимка
06.07.2016

Ученик

+1
Здравейте отново! Доколкото разбрах, задачата е на основата на принципа 'подобни се разтварят в подобни' . След като SO3 е неполярна молекула например защо се разтваря във вода?
Профилна снимка
06.07.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Ивелина, серният триоксид взаимодейства с водата, поради което се и разтваря в нея, но това не е чисто разтваряне. Тук водещото е химичната реакция с водата. Не смесвай двата процеса.
Профилна снимка
29.06.2016

Ученик

+1
Здравейте,госпожо! Бихте ли ми казали какви са хим. вр. в газовете? За водата трябва да е водородна,нали?
Профилна снимка
30.06.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Мерлин, в газовете действат междумолекулни сили на взаимодействие, които са ориентационни при полярните молекули и дисперсионни при неполярните молекули. Водородните връзки "държат" водата в течно състояние...
Профилна снимка
16.04.2016

Ученик

+1
След като NO и CO също са с полярни молекули защо не се разтварят във вода? Вие казахте, че тези газове поради полярната си молекула имат малка разтворимост във вода, базирайки се на правилото подобно се разтваря в подобно. Аз не мога да разбера защо след като останалите газове от задачата(с изключение на амоняка) също са с полярни молекули могат да се разтварят във вода,а NO и CO не могат.
Профилна снимка
17.04.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей, просто молекулите са с много малък диполен момент (слабо полярни са).
feedback
feedback