Видео урок: Органична химия. Задача 58. Неактуална

08:17
1 017
25
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Органична химия. Задача 58. Неактуална
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
аналитична задача, етанол, глицерол, фенол, оцетна киселина, глюкоза, флуктоза, свойства

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (25)
Профилна снимка
12.12.2015

Ученик

+1
Здравейте, бях прочела че глицеролът поради наличието на трите ОН-групи,основните му свойства са по слабо изразени отколкото при едновалентните алкохоли и затова при взаимодействие с безкислородни киселини обикновено се получава заместване само на една ОН-група.Какво е вашето мнение?
Профилна снимка
13.12.2015

Учител на уча.се

+1
Здравей Екатерина, Вярно е това, което си прочела - глицеролът е с по-слабо изразени основни свойства от едновалентните алкохоли. Дали ще изразиш получаването на оксонива сол и от там на халогенопроизводно само по едната хидроксилна група или и по трите е въпрос на съобразяване с примерните решение на МУ-София - там реакцията е изразена с трите хидроксилни групи и аз съм се съобразила с това, което ще искат от вас на изпита. С много голямо съжаление трябва да кажа, че някои специфични свойства сме длъжни да ви ги показваме както ще ги искат от вас, а не както всъщност протичат.
Профилна снимка
13.12.2015

Ученик

+1
Благодаря ви за разяснението!Страхотен екип сте,помагате на хиляди ученици всеки божи ден!!
Профилна снимка
13.12.2015

Учител на уча.се

0
Благодарим, Екатерина :).
Профилна снимка
12.07.2014

Ученик

+1
Здравейте,ще може ли да получа решение на следните задачи: 1) Лекарствено средство с температуропонижаващо действие преставлява амид на пара-аминофенола с оцетната киселина. Предложете метод за неговото получаване от бензен като използвате в подходяща последователност реакциите: нитриране, сулфониране ацетилиране, алкално стапяне и редукция 2) Известно е, че лечението на някои заболявания, свързани с повишена киселинност е телесните течности, освен с лекарства се овладява и със специална диета. Основно място в такъв хранителен режим имат зеленчуци, в чийто състав, под формата на Na-ва сол влизат органични киселини като: лимонена, оксалова и винена. Обяснете как посочената диета води до овладяването на излишната киселинност. Подкрепете твърденията си с химични уравнения. ??
Профилна снимка
12.07.2014

Учител на уча.се

0
Здравей Иван, За да е още по-ползотворно сътрудничеството ни имаме уговорка с потребителите задачите за Пловдив да ги поставяте под някое видео от Органична химия в 9 клас, а не под задачите за София или Варна, за да не става объркване в информацията по конкретна задача. Първата задача изисква да знаеш как се получава фенол от бензен чрез алкално стапяне - първо сулфонираш, после получаваш натриева сол на бензенсулфоновата киселина чрез обикновена неутрализация, след което така получената сол стапяш с натриева основа до фенол. Хидроксилната група на фенола е о-/р- ориентант при заместителни реакции - следва нитриране с разредена азотна киселина, на студено и ще получиш р-нитрофенол. Сега следва да го редуцираш до р-аминофенол, което ще стане с водород (лабораторния или промишления метод на Зинин). Следва получаването на амид с оцетна киселина - от аминогрупата на р-аминофенола се взема водород, а от оцетната киселина ОН група, които образуват вода и свързваш двете останали части. Успех
Профилна снимка
12.07.2014

Учител на уча.се

0
Втората задача изисква да знаеш формулите на лимонена, оксалова и винена киселина. Предвид, че оксаловата киселина е двуосновна, натриевата и сол ще е динатриева (заместен водород в двете карбоксилни групи). Аналогично солта на винената киселина също е динатриева, а тази на лимонената киселина - тринатриева. Сега мислиш логично - имаш соли на силна основа и слаби киселини - следователно солите ще хидролизират. Изразяваш хидролиза на всяка от солите, като внимателно си изравняваш уравненията. Тъй като при хидролизата и на трите соли в разтвора се получава натриева основа и разтворите на солите са алкални, рН по-голямо от 7, излишната киселинност в стомаха ще се неутрализира от получената основа. Успех!
Профилна снимка
06.05.2014

Друг

+1
При взаимодействие на глюкозата с бромна вода последната обезцветява ли се , за да имаме видима промяна в разтвора по която да съдим за протичане на реакция или ....
Профилна снимка
06.05.2014

Учител на уча.се

0
Здравей Светлана, Обезцветяването на бромна вода от глюкоза именно затова е качествена реакция за различаване от фруктоза, защото жълтеникавата на цвят бромна вода става безцветна.
Профилна снимка
12.03.2014

Ученик

+1
Фруктозата не изомерезира ли до глюкоза в алкалната среда на прясноутаения меден дихидроксид , от което следва да се получи меден глюкозат (тъмно-синъо комплексно съед. ) И още нещо не ми е ясно , глицеролът е многовалентен алкохол , не следва ли да реагира с натриева основа ? Благодаря !
Профилна снимка
13.03.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Георги, Въпросът ти е логичен. Направих отново справка - навсякъде по учебниците комплексът на фруктозата с меден дихидроксид е означен като меден фруктозат. Явно изомеризацията на студено не е достатъчно бърз процес. Киселинните свойства на глицерола не са толкова силно изразени, че да може да реагира с основи. Реакцията с меден дихидроксид се получава просто заради образуването на комплекса, а не заради алкалната среда :)
Профилна снимка
13.03.2014

Ученик

+1
Благодаря , ще си поправя задачата . А оцетната к-на не се ли бромира до трибромооцетна к-на ? И ако да , то тя не е ли по силна от трихлорооцетната к-на ? (последното знам че не е свързано със задачата , просто ми е интересно ) Благодаря : )
Профилна снимка
14.03.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Георги, Особено ми е приятно, че ученето провокира мисленето и любопитството ти :) Трибромооцетната киселина е по-слаба от трихлороцетната киселина. Обяснението е логично от това, че бромът е с по-малка електроотрицателност от хлора и следователно с по-малък индукционен ефект. От тук следва, че бромните атоми по-слабо ще издърпват електронна плътност от въглеродния атом, а от там и по веригата до връзката О-Н. Това ще доведе до по-слабо поляризиране на тази връзка и от там до по-слаба киселина :)
Профилна снимка
14.03.2014

Ученик

+1
Благодаря за обяснението на ефектите . Само не разбрах точно образува ли се 3-бромооцетна к-на в този случай , или условията за образуването й са по специфични . Благодаря : )
Профилна снимка
14.03.2014

Учител на уча.се

+1
Задачата има и втора страница, Георги. Там е показано, че протича взаимодействие :)
Профилна снимка
15.03.2014

Ученик

+1
Да , видях , но имах предвид дали не могат да се заместят и 3-те водородни атома , както при трихлорооцетната к-на : )
Профилна снимка
15.03.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Георги, Да възможно е, но сигурен ли си, че ще успееш да напишеш тази задача за един час, че търсиш и още уравнения??? Задачата е огромна... Това е мое мнение, ти като искаш пиши и до трибромооцетна, няма лошо.
Профилна снимка
15.03.2014

Ученик

0
Е това ще го видим на изпита , но така или иначе исках да разбера . Благодаря отново : )
Профилна снимка
10.05.2013

Ученик

+1
Когато ги пишем на йони, оцетната киселина не е ли CH3Coo- + H+ ?
Профилна снимка
10.05.2013

Друг

+1
Здравейте! Много поздравления и благодарности за така изчерпателно решените и обяснени задачи по химия от сборника за Му Варна. Аз искам да помоля ,ако е възможно да бъдат качени някъкви примерни задачи за Му Пловдив, тъи като забелязвам, че там задачите, които се падат на КСК са малко по -специфични от тези, които се падат на изпитите в София и Варна. Мисля, че ще е полезно за много кандидат-студенти , които са решили да кандидатстват в Пловдив.
Профилна снимка
10.05.2013

Учител на уча.се

0
С удоволствие, ако ми предоставите задачи за Пловдив, тъй като аз не разполагам с такива, а доколкото знама Пловдив няма издаден сборник.
Профилна снимка
10.05.2013

Учител на уча.се

+1
Натали, вероятно имаш предвид да дисоциираш оцетната киселина на йони по следния начин CH3CОО- + H+? Да, вярно е, макар киселината да е слаб електролит и поради това да може да се запише и с молекулната и формула. :)
Профилна снимка
10.05.2013

Ученик

+1
Благодаря :)
Профилна снимка
12.05.2013

Друг

+1
А ще може ли да обърнете малко повече внимание на така наречените екзотични задачи по органична химия от сборника за Му Варна?
Профилна снимка
12.05.2013

Учител на уча.се

0
Най-трудните и "екзотични" задачи вече са решени. Ако искаш да питаш нещо по тях, направи го под съответната задача като въпрос, всеки ден проверявам за въпроси и ще ти отговоря. Ако е някоя задача от все още нерешените ще се наложи да изчакаш до края на месеца, когато ще има всички задачи в сайта.
feedback
feedback