Видео урок: Органична химия. Задача 93. Неактуална

05:40
636
23
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Органична химия. Задача 93. Неактуална
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
етан, получаване, аминокиселини, серин, аланин, взаимодействие, натрий, натриева основа, оцетна киселина, глицин

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (23)
Профилна снимка
29.03.2014

Ученик

+3
Здравейте, Решавайки задачата установих,че тя е пълна със спорни моменти,като например при подточка б) серинът има –ОН група и би следвало да може да се естерифицира с –СООН групата на аминооцетната киселина,а освен това възниква въпросът дали оцетната киселина с –СООН групата си не може да образува пептидна връзка с –NH2 групите от двете аминокиселини (освен естерификацията със серина)-щом при АК може,защо не и тук.?
Профилна снимка
29.03.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей AHMED, Аминокиселините имат амфотерен характер, т.е. киселинните им свойства са слабо изразени и не вярвам карбоксилната хрупа на глицина да естерифицира хидроксилната на серина. Според мен хидроксилната група на серина трябва да се естерифицира с оцетен анхидрид, но тъй като в този сборник е дадено в други задачи, че се естерифицира с оцетна киселина се съобразявам с авторите :). За пептидната връзка бих се съгласила, но смятам, че е прекалено голяма екзотика и едва ли биха се сетили за нея.... Като искаш напиши, ако не е точкувано поне няма да ти отнемат точки по задачата. :)
Профилна снимка
05.07.2017

Друг

+1
Знам, че не е по темата, но бих искал да ви попитам как мога да получа трикарбоксилна ароматна киселина със симетрично разположени карбоксилни групи от метан. Моята идея е метан>етан>хлороетан>етен>дибромоетан(алкох.р-р на KOH)>етин(удължаване на веригата с Na>пропин(тримеризация)>1,3,5-триметилбензен(окисление)>трикарбоксилна ароматна киселина
Профилна снимка
06.07.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Калин, предложения от теб преход е много добър. Аз бих предложила малко по-кратък път: метан --етин--натриев етинид---пропин---1,3,5- триметилбензен и от там киселината. За синтеза на пропин ти трябва и хлорометан, който ще си получиш допълнително.
Профилна снимка
06.07.2017

Друг

+1
Благодаря Ви за скоростния отговор, г-жо Николова ! Точно преди изпита :)
Профилна снимка
06.07.2017

Учител на уча.се

+1
Пожелавам успех, Калин! И очаквам да се похвалиш с резултати!
Профилна снимка
19.06.2017

Ученик

+1
глицин, аланин, фенилаланин, серин това ли са единствените аминокиселини, които ще срещнем за Варна и трябва да знаем?
Профилна снимка
19.06.2017

Учител на уча.се

0
Здравей, да, това са.
Профилна снимка
02.06.2014

Друг

+1
Здравейте! В тази задача трябва ли да представим строежа на аланин и серин?
Профилна снимка
02.06.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Нора, Според мен задачата е много дълга и не бива да се усложнява излишно. Може би преди свойства на двете АК да се изпише съответния двуполюсен йон и това да е всичко по строежа.
Профилна снимка
02.06.2014

Друг

0
Много благодаря!
Профилна снимка
04.07.2014

Друг

0
Здравейте, само серина ли може да взаимодейства с оцетната киселина?
Профилна снимка
04.07.2014

Ученик

0
Здравей,въпросът ти е доста щелостен,но ще се опитам да дам отговор.В случая серин е хидрокси АК и поради наличие на йидроксилна група реагира с оцетна к-на(естерификация),въпреки че според мен е по-коректно да се извърши с оцетен анхидрид в присъствие на пиридин.,но авторите не мислят така.Отделно ,както съм коментирал по-горе теоретично е възможно всяка АК да реагира с оцетна киселина като се образува амиден тип врзъка между–СООН от оцетната к-на и –NH2 от АК.( например с глицин се получава N-ацетил глицин),но тези неща вече не са за КСК.Надявам се да съм бил полезен.Успех.
Профилна снимка
04.07.2014

Друг

0
Да, благодаря ти!
Профилна снимка
16.04.2014

Ученик

0
Здравейте, г-жо Николова! Извинявам ако задавам много въпроси, но ми помагате страшно много. Искам да ви попитам при взаимодействието на серина с Na, Na2O, NaOH само при Na ли се замества И в -OH групата ? Na2O и NaOH заместват само в -NH2 групата ?
Профилна снимка
16.04.2014

Ученик

+1
Така де не -NH2 групата, а -COOH групата
Профилна снимка
16.04.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Маринела, Естествено, ще питаш толкова, колкото е необходимо, важното е да се подготвиш качествено :). Хидроксилната група в серина е алкохолна хидроксилна група и подобно на алкохолите водородът в нея може да се замества само с метал. Другите взаимодействия - с основен оксид и с основа са само по карбоксилната група.
Профилна снимка
16.04.2014

Ученик

+1
Много благодаря!!!
Профилна снимка
25.04.2014

Друг

0
Здравейте, при взаимодействие на пропенова к-на с хипохлориста, кой е основният и кой е страничният продукт, против правилото на Марковников ли стават присъединителните реакции?
Профилна снимка
25.04.2014

Ученик

0
Здравей, В молекулата на пропеновата киселина има пи пи спрежение и затова присъединителните реакции са против Марковников.Според мен тази реакция не я давай,защото едно ,че не се изисква друго,има вероятност да я объркаш понеже при хипохлористата к-на изобщо няма водород, а реално положителната частица е хлориден КАТИОН .Но все пак ще ти ги кажа : основен продукт е 3-хидрокси-2-хлоропропанова к-на,а страничният 2-хидрокси-3-хлоропропанова к-на.
Профилна снимка
25.04.2014

Друг

0
Благодаря просто реших, че така ще мога да получа серин след това.
Профилна снимка
24.05.2014

Ученик

+2
Здравейте! Бихте ли ми казали дали подточка а от задачата може да се реши по този начин: Серин е 2-амино-3-хидроксипропанова киселина Етан--->Етен чрез дехидрогениране Етен реагира с бром/тетрахлорометан---->1,2-дибромоетан Обработваш 1,2-дибромоетана с алкохолен разтвор на калиева основа, получава се етин Към етин присъединяваш циановодород Правиш кисела хидролиза на пропеннитрил---->пропенова киселина Към нея присъеднияваш вода и става 3-хидроксипропанова После хлорираш на алфа място спрямо карбоксилната група, в присъствие на фосфор----> 2-хлоро-3-хидроксипропанова киселина После взаимодействие с амоняк
Профилна снимка
24.05.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Валерия, Прекрасен синтез!
feedback
feedback