Видео урок: Органична химия. Задача 19

04:41
1 137
38
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 19, Органична химия, от сборника за Кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. В решението е показано как ако разполагаме с 1-пропанол и неорганични вещества може да се получат: а)финеламин; б) пропанон; в) пропанал. Изразени са уравнения за получаването на тези вещества. Представени са възможните взаимодействия на тези съединения с бром и солна киселина. Отговорите са обосновани. Разпознати са пропанон и пропанал.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
Синтез на фениламин (анилин), пропанон и пропанал, химични свойства на анилин, пропанол и пропанал, присъединителни реакции

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (38)
Профилна снимка
01.02.2018

Ученик

+1
Здравейте, госпожо Николова! Бих искала да Ви помоля за съвет. Тъй като изходен продукт на задачата е 1-пропанол, трябва ли да започна с описание на вида на органичното съединение, хомоложния ред и от там да продължа па условието. Аналогично, да постъпя ли така и с анилина, пропанона и пропанала?
Профилна снимка
01.02.2018

Учител на уча.се

+1
Здравей Никол, задачата не е много кратка, тъй че нямаш много време за описания. Започни с класификация на 1-пропанола и после по уравненията пиши кратичко за всеки продукт. Така ще стигнеш до кратката характеристика на анилин, пропанал и пропанон.
Профилна снимка
16.12.2017

Ученик

+1
Здравейте, госпожо. Би ли могло освен чрез сребърно огледало или Фелингов р-р да се използва фактът, че 2-пропанонът при по-нататъшно окисление дава две карбоксилни к-ни с по-малък брой C-атоми, а пропаналът дава пропанова к-на. Освен това и алдехидите се окисляват от много по-слаби окислители
Профилна снимка
17.12.2017

Учител на уча.се

+1
Здравей Калоян, предлагам ти на изпита да използваш изпитани методи за доказване - такива, каквито ще се очакват от теб. А това са окисленията на алдехида с реактив на Толенс или Фелингов разтвор. Реакцията с калиев перманганат на практика също става, но няма да е така видимо ясна разликата между двете съединения - и в двете епруветки ( пропанал и ацетон) разтворът на калиев перманганат ще се обезцвети. И после няма как да докажеш, че на едното място се получават киселини с по-къси вериги. Освен по миризмата на оцетна киселина... Но това не е особено сериозно...
Профилна снимка
18.12.2017

Ученик

+1
Благодаря за изчерпателния отговор! Весели празници!
Профилна снимка
18.12.2017

Учител на уча.се

0
Благодаря, подобно, Калоян!
Профилна снимка
12.06.2017

Ученик

+1
Здравейте, госпожо Николова! Прибавянето на амоняк към бензилхлорида, достатъчно ли е да запишем, че протича в твърди условия като обосновка?
Профилна снимка
12.06.2017

Ученик

+1
хлоробензен пардон
Профилна снимка
13.06.2017

Учител на уча.се

0
Здравей, заместването на хлор, свързан с бензеновото ядро става трудно, защото връзката C-Cl е частично двойна. Затова заместването става при нагряване, в присъствие на Cu1+ йони. И това трябва да се изпише. И моля те, внимавай за вида на реакциите - кога присъединяваш и кога заместваш.
Профилна снимка
13.06.2017

Ученик

+1
много благодаря!
Профилна снимка
21.03.2016

Ученик

+1
А как да разпознаем пропанон и пропанал?
Профилна снимка
22.03.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей, със сребърно огледало или Фелингов разтвор - качествени реакции за алдехидна група.
Профилна снимка
22.03.2016

Ученик

+1
Благодаря.
Профилна снимка
17.02.2016

Ученик

+1
Здравейте отново, искам да попитам дали има значение окислението на първичния алкохол (1-пропанол) до алдехида (пропанал) дали ще се осъществи в присъствие на O(KMnO4) или с кислород от въздуха? Благодаря!
Профилна снимка
18.02.2016

Учител на уча.се

+2
Здравей Михаела, много е важно с какво окисляваш първичен алкохол, защото той много лесно се окислява. Ако искаш да го доведеш до алдехид то задължително трябва да окислиш с атмосферен кислород, в присъствие на катализатор. Ако окислението проведеш с калиев перманганат или друг силен окислител ще стигнеш направо до карбоксилна киселина, защото полученият междинно алдехид веднага ще се доокисли... :)
Профилна снимка
18.02.2016

Ученик

+1
Много,много благодаря от сърце!
Профилна снимка
01.02.2016

Друг

+1
Здравейте госпожо, CH3CH2CHO+ 2Cu(OH)2--> CH3CH2COOH+ Cu2O+ H2O ОРП, правилно ли съм изразила взаимодействието на алдехид с Фелингов р-р.
Профилна снимка
01.02.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Зизи, да, ако сложиш 2 пред водата ще е прекрасно! :) И не забравяй да изравниш като ОРП!
Профилна снимка
01.02.2016

Друг

+1
Просто съм изпуснала двойката пред водата. :) Благодаря Ви, много ми помагате!
Профилна снимка
04.05.2014

Друг

+1
При получаване на пропанон , може ли към пропен да присъединим вода по Марковников ,след което да окислим полученият 2-пропенол до пропенон с кислород от разреден разтвор на калиев перманганат или каталитично?
Профилна снимка
04.05.2014

Учител на уча.се

0
Светлана, здравей, Предложения метод за получаване на катон пропанон от пропен е добър, като поправям, че разтворът на калиев перманганат е концентриран :). Само внимавай с имената! Като присъединиш вода по Марковников към пропен вече нямаш двойна връзка и продуктът е 2-пропАнол. Съответно кетонът е пропАнон.
Профилна снимка
04.05.2014

Друг

+1
непростими грешки в бързината -благодаря за отговора :)
Профилна снимка
12.06.2013

Друг

+1
Искам да попитам за Вакер процеса нещо. Тук както и в други задачи съм виждал, че използвате и Вакер процес за получаване на кетони, но в учебника ми пише че този метод и само за получаване на алдехиди, та въпросът ми е учебника ли ме бърка или ?
Профилна снимка
12.06.2013

Учител на уча.се

+4
Вакер процесът е каталитично окисление на алкени в присъствие на смесен катализатор меден дихлорид и паладиев дихлорид. При това окисление САМО ЕТЕН дава АЛДЕХИД. Останалите алкени се окисляват до КЕТОНИ! :)
Профилна снимка
12.06.2013

Друг

+2
Благодаря! Доста ми помогнахте :)
Профилна снимка
12.06.2013

Друг

0
А да попитам ПРОПАНОЛ-а се разпознава от ПРОАНОН-а с това, че пропанола има реакция със сребърно огледало, а пропанона не нали ?
Профилна снимка
12.06.2013

Друг

+2
Кетоните /пропанон/ не реагират с реактив на Толенс, т.нар. сребърно огледало. С диаминосребърен хидрокисд реагират алдехиди /пропанал/. Пропанол не реагира с реактив на Толенс. Двете вещества имат различни свойства. Примерно метилкетоните, представител на които е пропанон, присъединяват натриев хидрогенсулфит. Кетоните участват в присъединителни реакции, докато алкохола пропанол, който има наситен въглеводороден остатък НЕ.
Профилна снимка
12.06.2013

Друг

+1
Благодаря, Динко ! ;)
Профилна снимка
12.06.2013

Друг

+2
Не мога ли направо да кажа, че пропанола може да участва в т.н. йодоформна реакция, а пропанона не ?
Профилна снимка
12.06.2013

Друг

+1
Ама чакай малко то в задачата е пропанал, аз съм объркал просто думата с пропанол... Оправих се :)
Профилна снимка
12.06.2013

Учител на уча.се

+2
Пропанал и пропанон се различават с реактив на Толенс (сребърно огледало) или с Фелингов разтвор .
Профилна снимка
25.02.2014

Друг

+2
Здравейте!Присъединяванео на хлороводородът към 1-пропанола по електрофилния механизъм ли става?Извинявам се ако въпросът ми е отново неуместен!
Профилна снимка
25.02.2014

Ученик

+2
Здравей!Въпросът ти не е неуместен,а по-скоро объркващ и според мен спорен.Реакцията погледната най-просто дори не е присъединяване,а типично заместване с получаване на крайни продукти 1-хлоропропан и вода.Но ако обаче вникнем в механизма то първоначално се получават алкилоксониеви соли,в случая 1-пропилоксониев хлорид.Тъй като се получава един продукт за мен това е присъединителна реакция.Но тези соли са много трайни и след кратко престояване се разлагат до халогенопроизводно и вода.Всъщност тези соли съществуват само във воден разтвор и не се получават в чист вид.Обръщам, внимание,че ако реакцията е със солна киселина двата етапа са обратими,но ако е със сух или концентриран хлороводород,вторият етап е необратим.
Профилна снимка
25.02.2014

Учител на уча.се

+2
Здравейте Ани и AHMED, Само ще допълня към отговора на AHMED, който е както винаги точен и изчерпателен. Доколкото схващам бъркаш присъединяването на електрофил към двойна връзка с присъединяването към неподелена елетронна двойка при кислородния атом в алкохола.Алкохолите имат и слаби основни свойства, които се изразяват в способността им да взаимодействат със сух хлороводород или с конц.солна киселина. По своята същност реакцията е заместителна, не задълбавайте в механизъм, оксониевата сол е нетрайна. Ей, AHMED, ще вземеш да смаеш комисията, да не се окаже в един момент, че знаеш повече от тях ! :))))
Профилна снимка
25.02.2014

Ученик

+3
Да,алкилоксониевите соли са нетрайни.Извинете ме за написаното по-горе-просто техническа грешка при набирането на текста. Успешна подготовка на всички!
Профилна снимка
25.02.2014

Друг

+1
Благодаря Ви за подробния отговор!:)
Профилна снимка
22.12.2014

Ученик

0
Здравейте госпожо Николова искам да попитам, ако ако не използвам Вакер процес кой вариант е по удачен за получаване на пропанон от 1-пропанол 1.обезводняване на пропанол до пропен >хидратиране на пропена до вторичен алкохол > окисление на две пропанол до кетона. 2.обезводняване на пропанол до пропен >халогенираме пропена до дихалогенопропан > елиминираме с КОН до алкин > хидратираме алкина до кетона. 3.обезводняване на пропанола до пропен > включваме пропена в каталитично алкилиране с бензена и после куменов метод за получаване на фенол, като успоредно с фенол се отделя и пропанон. 4.обезводняване на пропанола до пропен > хидрохалогенираме пропена > от получените продукти взимаме този който се е халогенирал на втора позиция , за да взаимодейства с натриева основа до вторичен алкохол и го окисляваме до кетон.Този последният вариант много ме съмнява , но да питам аз.
Профилна снимка
22.12.2014

Учител на уча.се

0
Здравей hristiqn, Предложените методи са верни до един. Изборът е твой... Ако аз съм в комисията бих гледала с добро око на един нетрадиционен метод, показващ мислене и перфектно боравене с материята - като куменовия ти метод :) Но не съм в комисията.... За съжаление все по-често се толерират класическите изпитани решения, където си сигурен, че няма да объркаш нещо. Така че заложи на метод 1...:)
feedback
feedback