Видео урок: Органична химия. Задача 80. Неактуална

РАЗДЕЛ: Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия

Сподели и спечели XP!
Ключови думи:
окисление на бутан 2-метил-2-бутен бутанал бутанон получаване на въглеводороди етан
Коментирай

За да коментираш това видео, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Друг

16:05 - 12.01.2014

Искам да попитам очаква ли се да качите ли и новите задачи от сборника на МУ Варна ?
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:18 - 12.01.2014

Здравей Веселина, Да, след средата на февруари ще започна да публикувам новите задачи за Варна. Ще има достатъчно време преди предварителния изпит, спокойно :)
+1
Профилна снимка

Ученик

19:42 - 20.02.2014

как се получава 2-метил-2-бутен
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

21:02 - 20.02.2014

Здравей esra, С удоволствие ще помогна, стига да кажеш от какво трябва да го получиш, кои са изходните вещества или вещество???
Профилна снимка

Ученик

19:07 - 23.02.2014

да успях да го получа :)
Профилна снимка

Ученик

21:15 - 05.04.2014

Друг метод за получаване на 2-метил-2-бутена . 1.Дехидрогенираме бутана ,при нагряване и катализатор, до 1 бутен 2.Към 1-бутена присъединяваме бром по електрофилен механизъм до 1,2-дибромобутан. 3. 1,2-дибромоетана взаимодейства с КОН (реакция на елиминиране) като се получава 1 бутин + 2КBr + 2HOH 4. Към 1-бутина присъединяваме HBr (механизъм на електрофилно присъединяване ,чрез межиднно образуване на по стабилен карбениев йон) получава се два продукта основен - 2-бромо-2-бутен и страничен 1-бромо-2-бутен . 5.Към 2-бромо-2-бутена прилагаме метод на Вюрц (+Na) с предварително получения по Верижно радикалов механизам бромометан . Получаваме 2-метил-2-бутен , етан и 3,4-диметилхексен + NaCl Схемата за получаване е малко по дълга , но е удачна , нали г-жо Николова ?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

22:45 - 05.04.2014

Здравей Георги, Винаги може да се съставят повече от една схема за получаване на едно органично съединение. за съжаление в твоято има няколко грешки. !. Дехидрирането на бутан дава основен продукт 2-бутен. 2. Присъединяването на бромоводород към алкин трудно ще спре до халогеноалкен. Това до тук са прецизиране на реакциите, предложени от теб. Грубата грешка е в използване на Вюрц за халогеноалкени. Синтез на Вюрц е метод за получаване на алкани, изходните вещества в него са халогеноалкани, а не халогеноалкени. Помисли за друг метод.
+1
Профилна снимка

Ученик

12:42 - 06.04.2014

1.Получаваме 2 метил 2 бутан 2.Халогенираме 2 метил 2 бутан , получава се основен продукт 2-бромо-2-метил бутан 3.Реакция на елиминиране - 2-бромо-2метил бутан + КОН(алкох.р-р) - > 2-метил-2-бутен (основен продукт) и 2-метил-1-бутен (страничен прод.) Основния продукт е 2-метил-2-бутен , тък като електронната плътност при втория С атом е по голяма (поради +I ефект на CH3 , Н атом при него е по лесно заместим ) Така добре ли е ? : ) Благодаря
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

15:41 - 06.04.2014

Здравей Георги, Да, така е перфектно. Под 2 метил 2 бутан трябва да разбирам 2 метилбутан, нали? И едно предложение - защо ти е цялата тази гимнастика, като ако просто дехидрираш 2 метилбутана основният продукт ще ти е 2-метил-2-бутен :).
+2
Профилна снимка

Друг

22:50 - 17.04.2014

Искам да попитам при умереното окисление на 2 метил-2 бутен - получения диол, може ли да се наименова 2 метил -2,3 дихидрокси бутен ?Или ако не е така как се наименова?
+1
Профилна снимка

Ученик

00:29 - 18.04.2014

2-метил-2,3-дихидрокси бутАн , не бутЕн , но ти предполагам си се объркала в бързината . А ако не си , при умереното окисление на алкени(бутен) , хидроксилните групи на получаващия се диол се образуват при тези 2-а въглеродни атома при които е била двойната връзка и след като те се образуват то всеки от съответните въглеродни атоми вече е свързан съответно с двата си съседни въглеродни атома , с един водороден атом и с един хидроксилен кислороден атом (въглеродния атом е в sp3 хибридно състояние , образува 4 хибридни орбитали и те всичките образуват съответните сигма връзки) Т.е няма нехибридизирани АО , които да образуват пи-връзка .За да ти е по лесно можеш да приемеш , че окислението протича със разреден р-р на силния окислител водороден пероксид с формула - > HO-OH и така да си представиш , че умереното окисление на алкени е присъединителна реация , където по една от двете хидрокслни групи се присъединява към всеки от двата въглеродни атома при двойната връзка.
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

08:24 - 18.04.2014

Здравей Рамона, Георги е прав във всичко, с изключение на името. Благодаря, Георги, за помощта. :) Съединението, което се получава е от клас многовалентни алкохоли и трябва да се наименува като такъв - 2-метил-2,3-бутандиол. При окисление с разреден разтвор на калиев перманганат също може да си представиш, че от окислителя се образуват две хидроксилни групи - едната от водата, а втората от кислорода на перманганата и останалия водород от водата и тези две хидроксилни групи все едно ги присъединяваш по двойната връзка.
+2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

14:46 - 13.04.2015

Здравейте ! Имам един въпрос свързан със синтеза на Вюрц при получаването на 2-метил-2-бутен. Защо освен продукта 2-метил-2-бутан получаваме и допълнителните странични продукти етан и 3,4-диметилхексан вместо 2 молекули NaCl. Просто малко се забърках тук и не мога да си го обясня. :/
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:00 - 13.04.2015

Здравей Мирослава, Двата мола натриев хлорид се получават при всички случаи на синтез на Вюрц. Останалите продукти: Ако изходното халогенопроизводно е само едно, то тогава взаимодействайки със собствените си молекули и натрия се удължава въглеродната верига, като се получава само един продукт. Тогава когато в същата реакция участват две различни халогенипроизводни на алкани то продуктите са три - единият е този, при който се комбинират веригите на двете изходни халогенопроизводни; другите два са продуктите, които се получават при комбинация на всяко от изходните халогенопроизводни със собствените му молекули. И понеже изходните съединения са две имаме два продукта - тогава, когато всяко изходно съединение взаимодейства със същите като своите молекули и един продукт комбинация от двете изходни халогенопроизводни.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

15:42 - 10.03.2015

Здравейте! Вместо хидролиза на халогенопроизводни можем ли да използваме натриева основа?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:58 - 10.03.2015

Да, Ради, разреден воден разтвор, защото ако е по-концентриран може да настъпи и елиминиране. Затова органиците използват предимно вода, за да избегнат възможността за елиминиране. Става ли въпрос за халогенопроизводно на бензен - там натриевата основа е за предпочитане, защото връзката C-Cl е частично двойна.
+1
Профилна снимка

Ученик

15:02 - 11.03.2015

В един учебник срещам метод за получаване на фенол при взаимодействие на хлоробензен с натриева основа, но концентрирана. Това правилно ли е? А когато става въпрос за халогенопроизводно на мастно съединение, използвам разр. р-р? Благодаря :)
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:24 - 11.03.2015

Да, Ради, вярно е. Друг въпрос е, че при това положение всъщност няма да се получи фенол, а натриев фенолат, защото фенолът ще взаимодейства с основата...и после трябва да обработваш с киселина, за да се получи фенол. Но за нуждите на КСК може да използваш и конц. натриева основа само до фенол. :)
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

03:19 - 23.04.2014

Здравейте ,при 2-метил-2-бутена можем ли да проведем каталитично окисление до кетон ? Или някое условие не е изпълнено ?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

10:35 - 23.04.2014

Здравей Лоли, Вакер процес се отнася главно за нисшите алкени, но при желание може да се приложи и върху 2-метил-2-бутена с получаване на 3-метил-2-бутанон.
+1
Профилна снимка

Ученик

11:13 - 08.02.2015

Как да получа бутанал от етан?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:14 - 08.02.2015

Здравей Бинназ, По-голяма полза ще имаш, ако се потрудиш сам/а... Препоръчвам ти да изгледаш в Химия 9 клас урока Връзка между кислородсъдържащи производни на въглеводородите. Надявам се да го направиш и след това да ми предложиш идеята си за преход от бутан до бутанал. А аз ще помогна с това, че от етан трябва да халогенираш до хлороетан, който да включиш в синтез на Вюрц до бутан. Нататък оставям на теб :). Успех!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.