Видео урок: Органична химия. Задача 59. Неактуална

04:57
862
17
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Органична химия. Задача 59. Неактуална
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
синтетична задача, бромопропан, бромоацетон, пропанова киселина, дипропилов етер, пропен, реакция на елиминиране, заместителна реакция

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (17)
Профилна снимка
20.04.2013

Друг

+2
В химичните свойства на халогенопроизводните трябва ли да включим взаимодействие с органометални съединения? Благодаря предварително!
Профилна снимка
20.04.2013

Учител на уча.се

+1
Аз не ги включвам - прекалено много е. Ако ги знаеш ги пиши - само дано имаш време.
Профилна снимка
18.03.2014

Ученик

+3
Не мога да разбера как протича взаимодействието на халогенопроизводното с R-NH2 . Докато сам си решавах задачата записах и взаимодействие с натриев етинид , излишно ли е . Благодаря : )
Профилна снимка
18.03.2014

Учител на уча.се

+3
Здравей Георги, Първичните амини се разглеждат като производни на амоняка, в чиято молекула един водороден атом е заменен с въглеводороден остатък. В първичните амини H-NH-R един от водородните атоми е частично положително натоварен, защото азота е с много голяма електроотрицателност, а цялата група NH-R е частично отрицателно натоварена. При взаимодействие с халогенопроизводните частично отрицателно натоварената група NH-R замества халогена и се получава вторичен амин, а водородът и халогенът дават халогеноводород. Това е метод за получаване на вторични амини :) Алкилирането на натриев етинид с цел удължаване на веригата при алкини е добър пример за участие на халогенопроизводни в синтези. Тук може да се изрази и алкилиране по Фридел-Крафтс - всичко, за което се сещате и ви стига времето. Ще кажа като Мечо Пух: Колкото повече, толкова повече... :)
Профилна снимка
18.03.2014

Ученик

+2
Благодаря за прекрасното обяснение ! Само още нещо .. Присъединяването на други молекули халогенни елементи, към халогенопроизводните , отново протича по ВРМ , нали ? : )
Профилна снимка
18.03.2014

Ученик

+2
И за Фридел-Крафтс , ако работим с Йодопропан , катализатора ни отново ли ще е алуминиев трихлорид ? Благодаря
Профилна снимка
18.03.2014

Учител на уча.се

+2
Здравей отново Георги, Моля, за мен е радост да ви помагам и да получавам хубави въпроси :). Вероятно имаш предвид заместителни реакции до ди-, три- и полихалогенопроизводни на алкани - да, по верижно радикалов механизъм протичат. Катализаторът за Фридел-Крафтс е алуминиев трихлорид или железен трихлорид, независимо какво е халогенопроизводното :)
Профилна снимка
28.05.2018

Друг

+1
Здравейте, имали някаква теория която да се пише на синтетичните задачи?
Профилна снимка
29.05.2018

Учител на уча.се

+1
Здравей Иван, естествено в подобен вид задача началото може да е кратка характеристика на изходното халогенопроизводно - определение и класификация. А после по хода на синтеза - същото и за получаващите се съединения.
Профилна снимка
01.02.2016

Друг

+1
Защо задачата не е отключена, при положение, че вече не е актуална? :)
Профилна снимка
02.02.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Зизи, днес ще бъде отключена.
Профилна снимка
15.03.2015

Ученик

+1
Здравейте! Имам въпрос относно бромирането на 1-бромопропана- облъчваме с разсеяна слънчева светлина или нагряваме до 500 градуса по Целзий? Благодаря :)
Профилна снимка
15.03.2015

Учител на уча.се

0
Здравей Ради, Халогенирането на монохалогенопроизводни протича при облъчване с разсеяна слънчева светлина.
Профилна снимка
19.04.2014

Ученик

+1
Здравейте, Първо Хубави празници на всички.Първият ми въпрос е как се наименуват органометалните съединения на халогенопроизводните.За Варна има три ХП-1-хлоропентан(зад.53),2-йодопропан(зад.66) и 1-бромопропан.Напеример с магнезий какво се образува.Аз мисля така:1-пентилмагнезиев хлорид,изопропилмагнезиев йодид и н-пропилмагнезиев бромид.Тези названия грешни ли са?Също прочетох реакция по- долу за реакция на алкилиране по Фридел-Крафтс не за халогенопроизводните не я разбрах.С какво се провежда и какви продукти се получават?Благодаря.
Профилна снимка
19.04.2014

Учител на уча.се

0
Здравей Талиб, Благодарим за пожеланията! Светли празници на всички и от нас, Уча.се и лично от мен! Според мен писането на органометални съединение е излишно, това не се учи в никой курс на обучение, дори в университета е слабо застъпено, но като искаш ги пиши - имената са верни. Вериятно питаш за ацилиране по Фридел-Крафтс...внасяне на остатък от карбоксилна киселина в бензеновото ядро чрез заместителна реакция. Най-лесно и разбираемо става с ацетилхлорид (киселинен хлорид на оцетната киселина). Един водороден атом от бензена се замества с групата -СОСН3, давайки ацетофенон (метилфенилкетон), като по реакцията се получава и хлороводород.
Профилна снимка
31.03.2014

Ученик

+1
как се получава бромоацетон от бромопропан
Профилна снимка
01.04.2014

Друг

+3
Здравей,отговорът е в задачата.Минаваме през следната схема. 1.При взаимодействие на 1-бромопропан с алкохолен разтвор на KOH,протича реакция на елиминиране и се получава-пропен,калиев бромид и вода. 2.От пропен получаваме ацетон,чрез каталитично окисление. 3.След това,ацетонът се бромира и се получава 1-бромопропанон и бромоводород.
feedback
feedback