Видео урок: Ново 2017! Варна. Органична химия. Задача 3

03:22
86
8
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 3, Органична химия, от сборника за Кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. В решението е обсъдено, че при окисление на алкохол с молекулна формула С5Н12О се получава смес от карбоксилни киселини, една от които е бутанова киселина, въглероден диоксид и вода. Определено е кой е изходния алкохол и са представени три химични свойства на алкохола.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
окисление, алкохол, молекулна формула, С5Н12O, получава, смес, карбоксилни киселини, бутанова киселина, въглероден диоксид, вода, три свойства

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Профилна снимка
31.05.2018

Друг

+1
Здравейте, въпроса не е по задачата, но как да получим от C10H22 1-пентен?
Профилна снимка
31.05.2018

Друг

+1
И как се получава 1,1 -дибромоетан от етин?
Профилна снимка
01.06.2018

Учител на Уча.се

+1
Здравей Иван, хайде да помислим заедно... Как можеш да скъсиш веригата на алкан и да получиш и алкен? Има ли метод (промишлен)? А за етин какви реакции са характерни? Какво ще стане, ако присъединиш 2 молекули бромоводород към етин? Хайде, опитай сам...
Профилна снимка
01.06.2018

Друг

+1
Мисля, че разбрах как става. Промишления метод е термичен кренинг, при който се получава C5H10 и C5H12, а 1,1-дибромоетан се получава по правилото на Марковников. Благодаря за насоките :)
Профилна снимка
01.06.2018

Учител на Уча.се

0
Точно така, Иван, браво!
Профилна снимка
01.06.2018

Друг

+1
И да попитам как могат да се разпознаят 1-бутен, 1-бутин и бутанал? Малко е объркващо, тъй като не е ясно дали искат да кажем с какви качествени реакций се доказват по принцип или искат да докажем по отделно всяко вещество с различна качествена реакция. Знам, че бутена и бутина се доказват с бромна вода, но 1- бутина може да се докаже с диаминосребърен хидрооксид, както бутанала.
Профилна снимка
01.06.2018

Учител на Уча.се

+1
Здравей Иван, да "разпознаеш" вещества означава да кажеш в коя епруветка кое вещество се намира, като използваш прилики и разлики в различни свойства. Представи си 3 епруветки с разтвори на трите вещества. Безцветни са и трябва да кажеш къде какво се намира... Един възможен план за действие: 1. към част от разтворите в трите епруветки се добавя [Ag(NH3)2]OH. В едната епруветка ще се получи безцветна утайка. Това е 1-бутин. 2. Останалите две упруветки се нагряват. В едната ще се получи "сребърно огледало" и така доказваме къде е бутанала. 3. Към проба от третата епруветка, в която нищо не се случи в предишното изследване добавям бромна вода. Бромната вода се обезцветява и така доказваш бутена. Съответно подкрепяш трите опита с уравнения.
Профилна снимка
01.06.2018

Друг

+1
Благодаря ви!
feedback
feedback