Видео урок: Неорганична химия. Задача 70. Неактуална

05:08
890
14
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Неорганична химия. Задача 70. Неактуална
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
преход, свойства на фосфор и съединения, соли на фосфорната киселина, натриев дихидрогенфосфат, динатриев хидрогенфосфат, тринатриев фосфат

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Профилна снимка
12.01.2014

Друг

+4
При дисоциация на H3РO4, киселината се дисоциира на степени. Кд е различна за всяка степен на дисоциация,като най-голяма е при първата степен на дисоциация!При първата степен е 10 на -3,при втората 10 на -8,а при третата 10 на -12 или 10 на -13,тъй като в различните учебници,различно е дадено!
Профилна снимка
12.01.2014

Учител на уча.се

+3
Мария, Дисоциационната константа на третата степен на дисоциация на фосфорната киселина е от порядъка на 10 на -13. Но това никъде не се изисква в задачата. Не усложнявайте излишно решенията. Пита какви соли образува фосфорната киселина. Даваш примери с образуването на трите вида соли и до там, за какво са ти числени стойности???
Профилна снимка
12.01.2014

Друг

+2
Тук характеризирам фосфорната киселина и я дисоциирам на степени и пиша Кд за всяка степен,след това пиша какви соли образува,понеже не знам какво точно се изисква,но вече ми е ясно!Благодаря! :)
Профилна снимка
10.02.2017

Ученик

+1
Здравейте! Може ли да ми напишите определение за пълна и непълна неутрализация? Благодаря предварително :)
Профилна снимка
13.02.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Веселина, определенията ги има във всеки учебник за КС подготовка. Добре е да си ги намериш и научиш, защото са важни и трябва да се пишат. Разликата между пълна и непълна неутрализация е във вида на получаващата се сол - при непълна неутрализация се получават хидрогенсоли или основни соли.
Профилна снимка
19.02.2014

Ученик

+1
Защо уравнение 5 и останалите процеси на неутрализация са обратими реакции? Нали водата е слаб електролит, следователно ЙОР ни протича ли до край?
Профилна снимка
19.02.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Милена, Неутрализацията е необратима йонообменна реакция само ако е между два силни електролита. В случая на реакция 5, тъй като фосфорната киселина е среден електролит, а натриевата основа - силна основа, получените соли, били те хидрогенсоли или нормалната сол хидролизират, поради което неутрализацията е обратима (обратната реакция на неутрализацията се нарича хидролиза на соли). В този случай неутрализацията не протича докрай, независимо, че се получава слабия електролит вода.
Профилна снимка
16.03.2014

Друг

+1
Реакция 4 обратима ли е?
Профилна снимка
16.03.2014

Друг

+1
Когато казваме,че получените соли хидролизират не е ли редно да представим и тяхната хидролиза?Ще бъде ли правилно ,ако се напише следното:Na3PO4+3H2O-3NaOH+H3PO4-Q ,3Na+ +PO4 + 3H+ +3OH- 3Na+ +3OH- +H3PO4 и съкратено йонно уравнение:PO4 3- +3H+ +3OH- -H3PO4 + 3OH- и след това да се направи съпоставка ,че C(OH-) е по-голяма от C(H+),pH е по-голямо от 7-основен характер и лакмус -син.
Профилна снимка
16.03.2014

Друг

+1
Не трябва ли като увод към задачата да се напише и кратка характеристика на фосфора?
Профилна снимка
17.03.2014

Учител на уча.се

+2
Здравей Plamena, Реакция 4 е обратима, защото се получава малко разтворимо съединение и среден електролит - нито калциевият сулфат е утайка, нито фосфорната киселина е слаб електролит, поради което, според мен, не са налице условия за протичане на ЙОР пълно. Няма практика при изразяване на непълна неутрализация да се изразява и уравнението на хидролизата на солта. Просто се споменава, че солта хидролизира и затова неутрализацията не протича до край. Иначе хидролизата ти е правилно изразена. Естествено, че задачата ще започне с кратък увод - характеристика на фосфор. Но в никакъв случай не е необходимо това да е пълната характеристика. Просто се пишат 3-4 изречения за увод.
Профилна снимка
02.07.2017

Ученик

+1
На 4то утавнение съкратеното йонно за CaSO4 или за H3PO4 го пишем?
Профилна снимка
02.07.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Стефани, в случая се пишат две кратки йонни уравнения - за калциев сулфат (малко разтворимо вещество, обратима реакция) и фосфорна киселина - среден електролит ( пишеш я с молекулна формула, все едно е слаб електролит).
Профилна снимка
02.07.2017

Ученик

0
Благодаря
feedback
feedback