Видео урок: Ново 2017! Варна. Неорганична химия. Задача 51

06:03
75
4
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 51, Неорганична химия, от сборника за кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. Представено е с химично уравнение и е определено вида на взаимодействието на Mg с разтвор на FeSO4. Изразена е скоростта на реакцията. Обяснено е ще ила ли промяна в скоростта, ако се прибави: а) Na2S; б) K2SO4; в) разредена HNO3. Дадени са обяснения.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
представете, вид, взаимодействие, Mg, FeSO4, изразете, скоростта, обяснете, промяна, прибави, Na2S, K2SO4, разредена HNO3, уравнение

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Профилна снимка
10.11.2017

Друг

+1
Здравейте.Въпросът ми е свързан с изразяването на скоростта на химичната реакция.По ЗДМ скоростта v е равна на константата по концентрациите на изходните вещества.В случая те са Mg и FeSO4 (Fe железни катиони и SO4 сулфатни аниони).Mg е с конц. 1mol/l , защото е твърдо вещество.Съответно v=k.c(Fe+2).c(SO4-2).Не разбирам защо не включвате сулфатните аниони в уравнението след като те са част от веществото,което участва в реакцията-ОРП, дори и SO4 да не редуктор или окислител то съществува). Следователно в подточка б) трябва да се отбележи,че сулфатните аниони са общи и увеличават скоростта на реакцията. И въпрос в подточка в): Дори част от Mg да участва в реакция с азотната киселина той е твърдо вещвство, не участва във формулата за скоростта и единствено и само ако се изчерпи количеството му изцяло(което не е пояснено в задачата-не е дадено условие за продължително насищане на киселината) реакцията няма да протича.Но скоростта не би трябвало да бъде повлияна.
Профилна снимка
10.11.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Med, на практика окислително-редукционния процес е между магнезия и железните йони. Концентрацията на сулфатните йони преди реакцията и след реакцията е константна и се пренебрегва, защото тези йони не участват в същинската реакция. Колкото до взаимодействието с азотна киселина - това е решението, което изисква на изпита комисията от МУ-Варна. Моето решение е различно, но това няма значение. Важното е на изпита да се напише това, което се очаква от вас.
Профилна снимка
10.11.2017

Друг

+1
Здравейте.Въпреки това по Закон за действие на масите скоростта включва концентрацияна на изходните вещества.Без сулфатните аниони съединението не съществува и няма как да се осъществи изместване при ОРП.Няма ли да се зачете за правилно на изпита,ако го обясня.И ако добавя обяснението за азотната киселина ,което по-горе написах,няма ли все пак да се приеме или проверяващите няма да се съгласят.
Профилна снимка
10.11.2017

Учител на уча.се

0
Разсъжденията Ви за ЗДМ не са издържани и не отговарят на химизма на реакцията. Опита ми с комисията от Варна показва, че не харесват инакомислещите. Естествено Ваше право е да напишете каквото искате в задачата. Но няма да ви я признаят...
feedback
feedback