Видео урок: Неорганична химия. Задача 90. Неактуална

06:04
425
18
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Неорганична химия. Задача 90. Неактуална
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
получаване, трикалиев фосфат, калиев сулфит, алуминиев сулфат, калиев метаалуминат, калиев хексахидроксиалуминат (ІІІ), КОН, S, O2

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (18)
Профилна снимка
08.02.2018

Друг

+1
Не се изразих правилно ,ако вместо концентирана калиева основа имаме воден разтвор на калиева основа..дали ще се получи двойна сол?
Профилна снимка
08.02.2018

Учител на Уча.се

+1
Здравей Стойка, когато алуминиев трихидроксид взаимодейства с концентриран разтвор на калиева основа се получава комплексна сол К3[Al(OH)6] калиев хескахидроксоалуминат (III).
Профилна снимка
08.02.2018

Друг

+1
Здравейте отново госпожо Николова, интересно ми е да разбера какъв продукт ще се получи ако имаме алуминиев триходроксид и КОН + Н2О , пак ли ще се получи калиев металуминат?
Профилна снимка
08.02.2018

Друг

+1
Благодаря за уточнението,на две места срещнах солта калиеметалалуминат класифицирана като двойна сол.Много благодаря! :)
Профилна снимка
09.02.2018

Учител на Уча.се

+1
Здравей Стойка, на първия въпрос:Al(OH)3 + 3KOH --> K3[Al(OH)6]. Реагиращата основа е концентриран разтвор, но водата не се пише. Когато основата е в стопилка: Al(OH)3 + KOH --> KAlO2 + 2H2O. Калиевият метаалуминат не е двойна сол, защото във воден разтвор се дисоциира само на един катион и един анион: KAlO2 --> K+ + AlO2^- Да, по учебници има тази грешка, че солта е двойна...
Профилна снимка
09.02.2018

Друг

+1
Да ,сега вече съм на ясно. Много благодаря за изчерпателния отговор.:)
Профилна снимка
08.02.2018

Друг

+1
Здравейте ,бих искала да попитам,ако алуминиевият трихидроксид взаимодейства с нормална неразредена калиева основа,-тогава какво съединение ще се получи?Благодаря ви за хубавите видеа и огромния труд ,който сте положили!
Профилна снимка
08.02.2018

Учител на Уча.се

0
Здравей, Стойка, алуминиев трихидроксид със стопилка от калиева основа ще даде калиев метаалуминат KAlO2 и вода. Солта калиев метаалуминат неправилно е класифицирана от някои като двойна сол. Това си е проста сол, в чийто сложен анион участва алуминий.
Профилна снимка
01.11.2014

Друг

+1
Здравейте! Взаимодействието между калиев метаалуминат,солна киселина и вода йоннообменен процес ли е?
Профилна снимка
01.11.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Нора, По своята същност да, защото е между електролити(сол и киселина) и дава утайка.
Профилна снимка
14.04.2014

Ученик

+1
Има ли разлика между качествена реакция и аналитична реякция или двата термина са синоними? Задавам въпроса, защото според мен качествена реакция е и пламъковата, но тя не е аналитична, следователно аналитичните реакции са вид качествени реакции, или бъркам?
Профилна снимка
14.04.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Милена, Всяка реакция, с която се установява състава на дадено вещество е качествена реакция и всички тези реакции се изучават от аналитичната химия, т.е. са аналитични реакции. Те може да са йонообменни, окислително-редукционни, оцветяване на пламък и пр.
Профилна снимка
27.10.2014

Ученик

+1
Здравейте госпожо Николова искам да попитам калиевия хекса хидроксиалуминат не се ли получава ,когато разтвора с КОН е разреден, а пък тетра хидрокси алумината, когато е концентриран или може би бъркам?
Профилна снимка
27.10.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей hristiqn, Благодаря за въпроса. Явно си не само кандидат-студент, но и състезател по химия...Малцина са онези, които знаят, че в алкална среда, когато рН>10 алуминият се намира под формата на алуминатен йон AlO2- или тетрахидрокси комплекс [Al(OH)4]-. Всъщност в аналитичната химия на водни разтвори на алуминиев йон 3+ координационно число 6 има само при аква комплексите,, флуоридните комплекси и още доста комплекси с килородсъдържащи лиганди. Но...трябва да се договорим нещо. Това (горното) можеш да го напишеш само на Национална олимпиада, Национално състезание или на приемен изпит в СУ. За всички МУ алуминиевите хидроксикомплекси се пишат с координационно число 6 и не смей да пишеш друго, защото не знаеш на колко компетентен проверяващ ще попаднеш и как уравнението няма да ти се зачете за вярно. Съжалявам, но трябва да сме реалисти. Успешна подготовка! :)
Профилна снимка
04.03.2014

Ученик

+1
Реакциите на доказване на AlO2- и [Al(OH)6]3- йонно-обменни ли са?
Профилна снимка
05.03.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Милена, Да реакциите са качествени, йонообменни.
Профилна снимка
23.03.2014

Друг

+2
PbSO3 не е ли бяла утайка? Защото така го прочетох в един учебник...
Профилна снимка
23.03.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Plamena, Напълно си права, сулфитът е бял, сулфидът - черен.
feedback
feedback