Видео урок: Неорганична химия. Задача 72

09:19
336
27
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 72, Неорганична химия, от сборника за кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. В решението е показано ще има ли промяна в степента на електролитна дисоциация, ако към воден разтвор на оцетна киселина се прибави: а) CH3COONa; б) NaCl; в) H2O. Дадени са обяснения.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
рН, определете, 0, 1 mol/l, концентрация, воден разтвор, оцетна киселина, обяснете, промяна на рН, добавяне на CH3COONa, вода, натриев хлорид

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (27)
Профилна снимка
24.04.2016

Ученик

+2
здравейте в задачата в сборника се пита ще има ли промяна в степента на електролитна дисоциация а при вас е определsнe на pH
Профилна снимка
24.04.2016

Учител на уча.се

0
Благодаря ти много Тони, ще коригирам задачата в новия и вариант.
Профилна снимка
11.01.2018

Ученик

+1
Тъй като се пита в новата задача дали ще има промяна в степента на електролитната дисоциация, трябва ли да се дават обяснения и с Кд?
Профилна снимка
11.01.2018

Учител на уча.се

+1
Здравей, задачата доста е опростена като се пита за алфа. Изводите за иместване на равновесието в трите случая бих ги направила на база Кд и връзката и с алфа. Изчакай да видим в какъв вид ще е задачата в новия сборник.
Профилна снимка
11.01.2018

Ученик

+1
Благодаря, а новият сборник кога се очаква да излезе ?
Профилна снимка
11.01.2018

Учител на уча.се

+1
Вчера ми казаха (по телефон) - може би в средата на февруари :).
Профилна снимка
18.04.2016

Ученик

+1
Госпожо ако не знаем КД на оцетната киселина как точно ще изчислим pH?
Профилна снимка
18.04.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Алекс, не искат да се изчислява, а качествено да предвидите - по-голямо, по-малко или = 7.
Профилна снимка
27.03.2015

Друг

+1
Здравейте, каква теория може да се включи в началото на задачата?
Профилна снимка
27.03.2015

Учител на уча.се

0
Здравей Светлана, Всичко да електролитна дисоциация на слаби електролити и рН в сбит вид.
Профилна снимка
27.01.2015

Друг

+1
Ей тук може би е мястото да вмъкна моя въпрос :). Сравнявайки двата сборника 2014/2015 установих , че несъотвествие в задачите има при около 20 от тях, малко повече дори говорейки за неорганична химия! Та въпроса ми е ,(въпреки че предполагам отговара ще е да) ще направите ли корекция и ъпдейт на точно тези задачи? И кога ориентировъчно разбира се? Благодаря :) Поздрави на екипа!
Профилна снимка
28.01.2015

Учител на уча.се

+1
Здравей Христо, Малко търпение е нужно...работя всеки ден по задачите, започвам да качвам добавените органични, всяка променена задача ще бъде коригирана. Когато успея...възможно най-бързо.
Профилна снимка
21.01.2015

Друг

+1
Предвиждате ли новите задачи, които качвате да бъдат отворени за известен период от време?
Профилна снимка
21.01.2015

Учител на уча.се

+1
Здравей Ася, Отворени и безплатни ще са само сменените тази година задачи. Допълнените - не.
Профилна снимка
22.01.2015

Друг

0
Благодаря
Профилна снимка
28.02.2015

Друг

0
Здравейте, при втория случай б) подточка не е ли възможно при прибавяне на NaCl получените при дисоциация Cl- да взаимодействат с Н+ и да се намали концентрацията на водородните катиони, а от там и промяна на рН ?
Профилна снимка
28.02.2015

Друг

+1
Или последващата дисоциация на силния електролит HCl компенсира това?
Профилна снимка
01.03.2015

Учител на уча.се

+2
О, не, в никакъв случай Светлана. С прибавянето на натриев хлорид той си се дисоциира на натриеви и хлоридни йони и те си стоят в разтвора под формата на йони.
Профилна снимка
06.03.2015

Друг

+1
Защо няма да се извърши такова взаимодействие? Имаме подобен случай в задача 9 когато NaOH повлиява (в случая Кд,)а NaCl-не ? Пропускам кога се извършва взаимодействие между прибавено съединение в разтвор и кога -не. Може ли да ми разясните?
Профилна снимка
06.03.2015

Учител на уча.се

+2
Здравей Светлана, Хайде да се опитаме да си представим какво има в един разтвор на киселина - в случая на слабата оцетна киселина в разтвора има молекули киселина (недисоциирани), водородни и ацетатни йони (получени от дисоциацията на част от молекулите на киселината) и молекули вода. В началото на смесване на киселината с водата (за получаване на разтвора) молекулите на водата въздействат върху молекулите на киселината и предизвикват електролитна дисоциация на част от тях. Обратно, ацетатните и водородните йони в разтвора, когато се движат, могат да попаднат на достатъчно близко разстояние един до друг и да се свържат обратно в молекула киселина, което е обратната реакция на моларизация. След известно време дисоциацията и моларизацията се изравняват по скорост и системата попада в състояние на химично равновесие, което са в сила всички признаци на химичното равновесие. Равновесието се описва количествено с равновесна константа, която тук е наречена дисоциационна константа.
Профилна снимка
06.03.2015

Учител на уча.се

+2
Кд зависи само от температурата и природата на веществата като всяка равновесна константа. На равновесието влияят външни фактори, като го изместват по посока на правата или обратната реакция в зависимост от принципа на Льо Шателие-Браун (ПЛШБ). За да прецениш кое от прибавените в системата вещества ще повлияе на изместване на равновесието трябва да осмислиш какво се случва в системата след прибавянето му. И тук идва главното, което трябва да разбереш: на равновесието влияят само онези вещества, които прибавяме, които по някакъв начин променят концентрацията на участващите в израза за Кд йони или вещества. Сега си представи, че към киселината прибавя натриева основа. Като сложим основата, тя е силен електролит и веднага се дисоциира на йони,т.е. в системата ще се получат натриеви и хидроксидни йони. Веднага съобразяваш, че Н+ от киселината ще се свържат с ОН- от основата в слабия електролит вода. Какво следва от тук? Че концентрацията на водородните йони ще намалее.
Профилна снимка
06.03.2015

Учител на уча.се

+4
Водородните йони са продукт в равновесието и според ПЛШБ равновесието ще се измести по посока на правата реакция - т.е. дисоциацията ще протече с по-голяма скорост, ще получим повече йони, а при повече водородни йони в разтвора рН намалява (разтворът става по-силно киселинен.). Сега си представи, че прибавяме натриев хлорид - той се дисоциира на натриеви и хлоридни йони. Някой от тези йони може ли да реагира с водородните или ацетатните йони до малкоразтворимо съединение (утайка), газ или слаб електролит (защото само в тези три случая протича реакция между водни разтвори на електролити)? Не. Това означава, че йоните просто ще присъстват в разтвора и по никакъв начин няма да променят концентрацията на водородните и ацетатните йони, нито на молекулите киселина. Ето това ти показва, че натриевият хлорид няма да влияе на равновесието.
Профилна снимка
06.03.2015

Друг

+3
Изключително съм Ви благодарна за изчерпателното обяснение! Вече разбирам , че от значение за промяна на равновесието е не какво да е взаимодействие между йоните в разтвора и внесените отвън , а само това което води до получаване на утайка , газ или слаб електролит.
Профилна снимка
06.03.2015

Учител на уча.се

+1
Да, Светлана, когато става въпрос за водни разтвори. Защото ако имаш в равновесната система напр. въглероден диоксид и внесеш някакъв основен оксид, например негасена вар, реакция също ще протече и пак ще се измести равновесието. Трябва във всяка задача да си представяш какво се случва в колбата или чашата, в която протича реакцията... :)
Профилна снимка
18.05.2018

Ученик

+1
Здравейте! И аз имач въпрос. Щом внасямето на натриевият хлорид не влияе на равновесието , то ще влияе ли на степента на електролитна дисоциация? Какво се случва всъщност когатп въпроса е “ как ще повлияе на степента на електролитна дисоциация внасянето на натриев хлорид в разтвора” ? Благодаря.
Профилна снимка
18.05.2018

Учител на уча.се

+1
Здравей Румяна, когато добавиш натриев хлорид в разтвор на оцетна киселина солта се разтваря и дисоциира на натриеви и хлоридни йони. Тъй като нито един от тези йони не участва в равновесната система на дисоциация на киселината, то следва че прибавянето на NaCl не влияе върху дисоциацията на киселината.
Профилна снимка
18.05.2018

Ученик

0
Оо добре, благодаря много !!!
feedback
feedback