Видео урок: Органична химия. Задача 105. Неактуална

03:34
273
9
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Органична химия. Задача 105. Неактуална
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
логическа задача, органично съединение А, обезцветява, разтвор на KMnO4, бромна вода, присъединява, вода, съединение Б, доказване с Ag2O

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Профилна снимка
16.05.2017

Друг

+1
Вярно ли е, че глутаминовата киселина не образува хидрогенсоли? Ако е така, защо?
Профилна снимка
17.05.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Ася, глутаминовата киселина, както знаеш е дикарбоксилна аминокиселина. Като овкусител в кулинарията се използва мононатриев глутамат (неутрализирана е само карбоксилната група до аминогрупата). Мононатриевият глутамат по своята същност е хидроген сол.... Същата сол е изолирана и в някои хранителни продукти - домати, синьо сирене и др.
Профилна снимка
17.05.2017

Друг

+1
От отговора ви разбирам, че глутаминовата киселина образува хидрогенсоли. В теста, който решавам е дадено като отговор, че не образува хидрогенсоли. Кой тогава ще е вярния отговор?-етер, естер, нормална сол-това са другите варианти на отговор. Имам и друг въпрос: Когато аминокиселина, съдържаща хидроксилна група /например серин/ взаимодейства с азотна киселина, коя група се засяга-аминогрупата или алкохолната хидроксилна група? Какво съединение ще се получи? Моля, обяснете ми по-подробно и на двата въпроса!
Профилна снимка
17.05.2017

Учител на уча.се

0
Ася, карбоксилните киселини не образуват етери. Етери образуват алкохолите при междумолекулно обезводняване. Когато една киселина е дикарбоксилна, т.е. има два водородни атома за заместване, то има възможност да се замести само един - тогва солта е хидроген сол и второ възможност - заместване и на двата водорода - нормална сол. По втория въпрос - най-вероятно ще искат естерификация на хидроксилната група с азотната киселина... Колкото до аминогрупата, в кисела среда тя винаги е протонирана, т.е. има си реално сол. Нямам идея за тези измислени въпроси кой какво е имал предвид. Пак си мисля, че щом изрично е дадено, че АК съдържа хидроксилна група ще имат предвид естерификация. Съжалявам, че не винаги получаваш очакваните и изчерпателни отговори, но някои неща не ги знам и дори не мога да открия информация за тях нито в учебници, нито в нета.
Профилна снимка
17.05.2017

Друг

+1
Аз помолих за изчерпателен отговор и вие ми го дадохте. Много добре обяснявате и много ми помагате. Винаги е било така! Ако ви се е сторило, че съм недоволна, напротив - много съм доволна! Благодаря!
Профилна снимка
17.05.2017

Учител на уча.се

+1
Няма такова нещо, Ася. Опитах се да ти обясня защо понякога просто не мога да отговоря...
Профилна снимка
07.04.2015

Друг

0
Можете ли да ми кажете с две изречения в какво св изразяват реакциите на аминокиселини с нинхидрин и реакция на Ван Слайк?
Профилна снимка
09.04.2015

Учител на уча.се

+1
Нинхидриновата реакция е характерна само за алфа аминокиселините. При нагряване с нинхидрин алфа аминокиселините се окисляват и се разпадат на алдехид, въглероден диоксид и амоняк, при което се образува съединение със синьовиолетов цвят. Реакцията с нинхидрин се използва за откриване и количествено определяне на аминокиселините. Методът на Ван Слайк е за количествено. определяне първични мастни амини. Основан e на р-цията:RNH2+HNO2=ROH+N2+H2O Измерва се обема на получения азот и се определя количествено съдържанието н а аминогрупите в анализираното вещество. Методът се използва и 0а определяне на първичните амино групи в аминокиселини и белтъци, амиди на карбоксилните киселини, урея и др.
Профилна снимка
09.04.2015

Друг

+1
Много Ви благодаря за разясненията!
feedback
feedback