Видео урок: Органична химия. Задача 96

05:15
297
16
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 96, Органична химия, от сборника за Кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. От въглеводород със състав С6Н10 при окисление се получава само една карбоксилна киселина. Посочено е кой е въглеводородът. Получен е от пропен и е предложен начин за неговото доказване. Дадено е с кои от следните съединения: бромоводород, натрий и вода може да взаимодейства този въглеводород. Взаимодействията са изразени с химични уравнения.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
въглеводород С6Н10, окисление, само една, карбоксилна киселина, получаване, пропен, с кои от посочените вещества, доказване, Na , H2O, HBr

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Профилна снимка
07.07.2014

Друг

+2
При изписване на ВРМ само получаването на единия продукт ли описваме и казваме , че всъщност се получава смес от продукти и ги пишем или проследяваме по механизма получаването на всеки от продуктите?Трябва ли да се описват и условията за края на реакцията-среща на радикали или е достатъчно само писмено обяснение?Благодаря!
Профилна снимка
07.07.2014

Учител на уча.се

+2
Здравей Светлана, Когато имаш въглеводород, различен от метан и етан, при изписване на уравнението на халогениране се дават всички възможни изомерни халогенопроизводни, които ще се получат. След това пишеш ВРМ само за един, произволно избран продукт, който ти е най-лесен. Но условията за прекъсване на веригата задължително се изписват освен с текст и с уравнения, винаги.
Профилна снимка
17.06.2017

Ученик

+1
Но за варна не е нужно да се изписват механизмите ,нали така?
Профилна снимка
18.06.2017

Учител на уча.се

0
Да, така казват хора, които посещават курса на МУ-Варна.
Профилна снимка
27.05.2018

Друг

+1
Здравейте, защо използваме Cr2O3 като катализатор, а не Ni?
Профилна снимка
28.05.2018

Учител на уча.се

+1
Здравей Иван, дехидрирането обичайно се прави с дихромен триоксид или диалуминиев триоксид. Разбира се, най-популярно е с никел.
Профилна снимка
28.05.2018

Друг

+1
Благодаря
Профилна снимка
27.03.2016

Друг

+1
Госпожо Николова, споменавате втория етап на дехидрирането на хексана само устно, без да го изписвате в прехода и като реакция. Това означава ли, че трябва да се ограничим само с първия етап от този процес - до хексен? Ако трябва да се изпише и втория етап до хексин, то той при същите условия ли ще протича?
Профилна снимка
28.03.2016

Учител на уча.се

0
Здравей Ася, никога не съм изразявала доброволно дехидриране на алкан през алкен до алкин, защото не смятам, че алкените могат да се дехидрират без да се деструктират. Правила съм го само тогава, когато условието на задачата изрично го изисква и няма как да го избегна. За мен алканите се дехидрират само до алкени.
Профилна снимка
29.03.2016

Друг

+1
Извинявайте, но отговора Ви наистина ме обърка.
Профилна снимка
29.03.2016

Учител на уча.се

0
Ася, забрави за дехидрирането на алкан до алкин. Няма такова. Ако искаш го пиши, но знам, че не се толерира особено от комисиите на МУ. Аз този метод не го признавам и никога не позволявам на учениците си от алкен да получават алкин с дехидриране. От алкена ще халогенираш и после дихалогенопроидводното на алкана ще обработиш с алкохолен разтвор на КОН и ще получиш алкин.
Профилна снимка
31.03.2016

Друг

+1
Благодаря за съвета!
Профилна снимка
09.04.2014

Друг

+1
Здравейте ,при халогенирането на алкани как може да се прецени кой е основният продукт и кой страничен? Ако е по правилото ,че най-лесно се замества при третичен C-атом ,по-трудно при вторичен и т.н. ,тогава не е 1-хлоропропан страничният продукт в случая и редно ли е да работим с него? Някъде бях чела ,че това правило всъщност важи при бромиране ,а хлорните атоми заместват главно при първични въглеродни ,така ли е /
Профилна снимка
10.04.2014

Ученик

+1
Здравейте, казаното от Вас правило е абсолютно точно-най-лесно се замества при третичен, после при вторичен и най-трудно при първичен.Но особеното с хлора е,че той не е селективен и при хлориране на даден алкан почти в съизмеримо количество се получават всички изомерни продукти и може да работите с този,който Ви трябва.В случая с пропан се получава смес от около 55% 2-хлоропропан и 45% 1-хлоропропан.Виждате,че и двете съединения се получават приблизително в отношение 1: 1 и спокойно си избирате този изомер,който Ви е необходим.При брома нещата стоят другояче.Той е селективен и там се получава основно един продукт.
Профилна снимка
10.04.2014

Учител на уча.се

+4
Здравей Лоли, Съветвам те, когато халогенираш алкан с повече от 2 въглеродни атома при монохалогенирането да изразиш в уравнението получаване на смес от изомерни халогенопроизводни, които си получила в съгласие с правилото, което цитираш. За нуждите на кандидат-студентския изпит за медицина не се прави разлика в реактивоспособността на хлор и бром. След като изразиш всички възможни изомери продължаваш да работиш с онзи от тях, който ти върши работа нататък в задачата.
Профилна снимка
10.04.2014

Друг

+1
Благодаря за изчерпателните отговори :)
feedback
feedback