Видео урок: Органична химия. Задача 55

08:27
127
12
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 55, Органична химия, от сборника за Кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. От пропанол и неорганични вещества са получени стирен и 2-фенилпропан.а) Представени са възможните взаимодействия на стирена и на 2-фенилпропана с хлор и хлороводород; б) Представено е окислението на тези съединения. Изразени са с химични уравнения всички описани взаимодействия и са дадени обяснения.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
синтетична задача, стирен, 2-фенилметан, кумен, взаимодействие с хлор и хлороводород, окисление

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Профилна снимка
15.06.2017

Ученик

+1
Как да запомним кое гори? Или кое Не гори в крайна сметка?
Профилна снимка
15.06.2017

Учител на уча.се

+1
Здравей, сериозен ли си? Няма нищо по-лесно от горене в органичната химия, защото всичко, освен CCl4 гори. И когато във Варна питат за окисление винаги включваш и горенето.
Профилна снимка
10.03.2017

Родител на ученик

+1
Нали при пи-пи спреженията обикновено са мета- ориентанти.
Профилна снимка
10.03.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Венета, няма такава генерална зависимост. Зависи в каква посока е насочено спрежението - придава плътност на бензеновото ядро или отнема плътност от бензеновото ядро. Спрежение, което активира бензеновото ядро е о-/р- ориентант.
Профилна снимка
10.03.2017

Родител на ученик

+1
Тук имам друг въпрос. След като е пи-пи спрержение, защо е о- и р- ориентант?
Профилна снимка
10.03.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Венета, отговорих след другия ти пост.
Профилна снимка
08.03.2017

Родител на ученик

+1
В учебника е давен мезомерният ефект на етениловия остатък, какъв е индукционния? Положителен ли е? И кой е преобладаващ? Също: индукционният ефект на фениловия остатък по-голям или по-малък е от този на алкениловия?
Профилна снимка
08.03.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Венета, първо да кажа, че ако учиш от учебниците на Абагар там информацията за стирена НЕ е вярна. Поради пи-пи спрежение на пи връзката в етениловия остатък с пи електронната плътност в бензеновото ядро присъединителните реакции в етениловия остатък се извършват ПО Марковников, а заместителните реакции в бензеновото ядро - на о-/р- място спрямо етениловата група. Данни за сила на индукционни и мезомерни ефекти при стирена няма дори в университетските учебници. За КСК повече не ти е необходимо.
Профилна снимка
08.03.2017

Родител на ученик

+1
Присъединяването на полярна молекула по правилото на Марковников ли се извършва?
Профилна снимка
08.03.2017

Учител на уча.се

0
Отговорих в горния пост, Венета.
Профилна снимка
18.01.2017

Ученик

+1
Как така етениловия остатък ще бъде орто и пара ориентант? Има двойна връзка мета ориентант е..
Профилна снимка
18.01.2017

Учител на уча.се

0
Здравей Seda, ако учиш от учебника на Абагар - там е допусната грешка... Етениловият остатък е активиращ о-/р- ориентант.
feedback
feedback