Видео урок: Органична химия. Задача 46. Неактуална

06:48
1 226
25
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Органична химия. Задача 46. Неактуална
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
ситгетична задача, пропан, млечна киселина, свойства на млечната киселина, киселинни свойства, естерификация, кондензация, кетокиселина

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (25)
Профилна снимка
02.03.2014

Ученик

+2
Как р-ята с Na2CO3 е обратима , след като получената H2CO3 се разпада до вода и въглероден диоксид , който се изпарява ?
Профилна снимка
02.03.2014

Ученик

+1
И къде отива кислородния атом от карбоксилната група на млечната к-на при образуването на амониевата сол на млечната к-на ? Виждам че после явно участва в молекулата на водата , но при образуването на амониевата сол ? Извинявам се за може би простите въпроси , но не мога да си го обясня : )
Профилна снимка
02.03.2014

Ученик

+1
Здравей! Ами кислородният атом не отива никъде.Просто е допусната печатна грешка.
Профилна снимка
02.03.2014

Ученик

+1
Наистина и според мен не би следвало да е обратима.
Профилна снимка
02.03.2014

Учител на уча.се

+3
Благодаря Георги, за въпросите. Наистина в бързината миналата година съм допуснала грешка в някои детайли. Реакцията с натриевият карбонат не е обратима. В амониевата сол съм пропуснала един кислороден атом. Ще се постарая, след като приключа с новите задачи да поправя задачата. Благодаря още веднъж за забележката.
Профилна снимка
22.11.2015

Ученик

+1
Здравейте!Не биха ли се заяли проверяващите затова че се взема страничният продукт(10%)?
Профилна снимка
22.11.2015

Учител на уча.се

0
Здравей Екатерина, Разбирам смущението ти, но то е неоснователно. Реално добивът на 1-хлоропропан е 45% срещу 55% 2-хлоропропан. Не знам от къде ги учите тези проценти (10%) за странични продукти, но те са валидни обичайно за страничния продукт след присъединяване по правилото на Марковников. Ето там, ако вземеш страничния продукт, би се счело за грешка (може би?!)
Профилна снимка
23.11.2015

Ученик

+1
Благодаря за обосновката :)
Профилна снимка
29.09.2015

Друг

+1
Уважаема госпожо Николова, ако може искам да предложа и друг сходен, по-кратък път за получаване на млечна киселина от пропан. Стъпка едно: подлагаме пропана на каталитичен крекинг- метан и етан. Стъпка две: халогенираме етана до хлороетан и той реагира с алкална основа. Получава се алкохол и след това реакционните схеми съвпадат. :) Уместен ли е начинът за задчката ? :)
Профилна снимка
30.09.2015

Учител на уча.се

+1
Здравей Явор, Благодаря за предложението. Би ли доразвил схемата, която предлагаш, защото от написаното не мога да се ориентирам как точно получаваш млечната киселина. Въпросната киселина е с 3 въглеродни атома, а по твоето предложение след крекинга ще намалиш веригата до 2 въглеродни атома. С последващите превръщания ще стигнеш до етанол. От там как ще получиш млечната киселина?
Профилна снимка
05.10.2015

Друг

+1
Здравейте госпожо Николова, идеята ми е следната : пропан- крекинг- метан и етан, етан при разсеяна сл. светлина -хлороетан , от хлороетан с алкална основа - калиева или натриева - етанол, от там окисление от КМпО4 до алдехид. До тук добре :), след това алдехидът се подлага на цианхидриране и се получава хидроксипропанонитрил. После този хидроксинитрил взаимодейства с вода в присъствие на солна киселина и се получава млена киселина и се отделя амониев хлорид. Това е, и да не е по кратко се надявам поне да е вярно! :)
Профилна снимка
05.10.2015

Учител на уча.се

+1
Прекрасен синтез, Явор, браво!
Профилна снимка
05.10.2015

Друг

+1
Много Ви благодаря!!! :)
Профилна снимка
02.02.2014

Ученик

+1
При кондензация на млечната киселина не би ли следвало да се образува двоен цикличен естер на млечната киселина,тоест да вземат участие и другите -COOH и -OH и да се отделят два мола вода.В някои източници срещнах тази реакция до двоен естер,затова реших да попитам доколко е възможна.
Профилна снимка
03.02.2014

Учител на уча.се

+2
Здравей AHMED. Предполагам питаш за взаимната естерификация. Да, между две молекули млечна киселина може да се извърши взаимна естерификация, като карбоксилната група на едната молекула се естерифицира с хидроксилната група на другата молекула. Получава се пръстенен диестер, наречен лактид. Реакцията протича при нагряване в присъствие на сярна киселина. Лактидът при нагряване около 250 градуса се разпада до етанал и въглероден оксид. Едва ли проверяващите ще искат тази реакция, доста е сложна за кандидат-студенти, това се учи в университета :)
Профилна снимка
22.06.2013

Друг

+1
Как се казва съединението което се получава след кондензация ?
Профилна снимка
26.06.2013

Учител на уча.се

+1
Погледни по-горе. Друг вариант - лактил-лактат. :)
Профилна снимка
01.04.2013

Друг

+1
Искам да попитам как ще се нарича продукта на кондензация на 2 молекули млечна киселина? :)
Профилна снимка
01.04.2013

Учител на уча.се

+5
Ако го наименуваме като естер би следвало да е 2-пропокси-1-карбоксилактат. Много е сложно и мисля, че може и да не наименувате в този случай. Млечна киселина не се учи в училище :) и не е редно да я искат от вас.
Профилна снимка
14.06.2013

Друг

0
Това ли са само свойствата на млечната к-на ? Мога ли да декарбоксилирам, дезаминирам и да използвам заместителни реакции тук ?
Профилна снимка
14.06.2013

Друг

+2
Може да декарбоксилираш и заместителна да напишеш. Дезаминиране малко трудно - все пак няма аминогрупа в млечната киселина. Не може да дезаминираш
Профилна снимка
05.04.2014

Друг

+1
Здравейте!Какво ще се получи при декарбоксилиране на млечната киселина и при взаимодействие на млечна киселина с хлор,изразявайки реакция,засягаща въглеводородния радикал-хлориране!?
Профилна снимка
05.04.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Plamena, При халогениране в присъствие на червен фосфор ще се получи 2-хидрокси-2-хлоропропанова киселина. Декарбоксилирането е проблематично. Ако разсъждаваме елементарно нагряването за отделяне на въглероден диоксид би довело до етанол. Но при тези условия при алфа хидрокси киселините протича междумолекулно обезводняване (хидроксилна група от едната молекула взаимодейства с карбоксилна група от другата молекула и така два пъти), което води до пръстен, наречен лактат. Предполагам, че от вас няма да се изискват подобни свойства.
Профилна снимка
05.07.2016

Ученик

+1
Здравейте! Какви са изомерите на млечната киселина ?
Профилна снимка
05.07.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей Ивелина, млечната киселина има позиционен и функционални изомери (диол-кетон и диол-алдехид) от структурните и енантиомер от пространствените.
feedback
feedback