Видео урок: Органична химия. Задача 83. Неактуална

06:29
290
14
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Органична химия. Задача 83. Неактуална
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
C7H7Cl, съединение А, реагира с натрий и натриева основа, съединение Б, хидроксилни производни, взаимодействие с оцетна киселина, разпознаване

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Профилна снимка
26.04.2016

Друг

+1
Колко изомера са възможни при монохлоротолуена?
Профилна снимка
26.04.2016

Учител на Уча.се

+1
Ася, монохлоротолуена има три позиционни изомера - о-, m- и р-. Но има и функционален изомер - бензилхлорид C6H5CH2Cl.
Профилна снимка
26.04.2016

Друг

+1
Госпожо Николова! Имам въпрос от тест: Каква е степента на окисление на въглеродния атом в молекулата на хексахлорана. Каква е рационалната формула на това съединение?
Профилна снимка
26.04.2016

Учител на Уча.се

+1
Здравей Ася, хексахлоран е тривиалното наименование на 1,2,3,4,5,6-хексахлороциклохексан. Получава се чрез присъединяване на хлор в присъствие на UV светлина към бензен. Молекулната му формула е C6H6Cl6. Степента на окисление на хлора е -1, на водорода +1 и за въглерода се определя 0 степен на окисление.
Профилна снимка
27.04.2016

Друг

+1
Благодаря Ви! Когато решавах следващите задачи от теста, сама достигнах до този отговор, но Вие сега ми давате потвърждение!
Профилна снимка
04.05.2014

Ученик

0
Здравейте, Бих искал да попитам следния въпрос:на кои места ориентира заместителите 1,2диметилбензен и 1,4-диметилбензен.Като цяло как преценяваме ориентационното действие при повече от един заместители-да речем ако имаме 2-метилбензоена киселина или пък 4-аминофенол и пр.Благодаря.
Профилна снимка
04.05.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Талиб, При наличие на два заместителя в бензеновото ядро трябва да се прецени силата на тяхното въздействие върху ядрото (активиращо или дезактивиращо) и на кое място ориентира съответния заместител и като резултат от това разглеждане да се направи извод за конкретното съединение. Например 2-метилбензоената киселина: карбоксилната група дезактивира, метиловата активира, метиловата е о-/р-ориентант, карбоксилната мета ориентант. 3 и 5 позиция спрямо карбоксилната група е мястото, в което ориентиращото действие на двете групи съвпада и следователно зам. реакции ще се извършват там. При наличие на активираща и дезактивираща група обикновено по-силно влияе активиращата. Следва заместителните реакции в Б.Я. да са облекчени и да се извършват на 3 и 5 позиция спрямо карбоксилната група.. При 4-аминофеноли двете групи активират бензеновото ядро на о- и р-място, но аминогрупата има по-голямо р-пи спрежение. Следва заместителните реакции да са на двете о- места спрямо амино групата.
Профилна снимка
04.05.2014

Ученик

+1
Много благодаря за изчерпателния отговор.А да речем при 1,2-диметилбензен и 1,4-диметилбензен имаме два еднакви кативиращи заместителя.Как се преценява в такъв случай къде се ориентират следващите заместители.
Профилна снимка
04.05.2014

Учител на Уча.се

0
Здравей отново, за 1,2-диметилбензен би следвало да е на най-незапреченото място (4 и 5), а за 1,4-диметилбензена - 2 и 6 местата, защото там е симетрично и няма значение двете о- места дали ще са около 1 или 4 въглероден атом.
Профилна снимка
08.05.2016

Ученик

+1
Здравейте госпожо,нали за А се получава пара крезол а за Б се получава бензиловия алкохол как може да ги разпознаем?С меден глицерат ли?
Профилна снимка
08.05.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей Емин, ти гледа ли задачата? Там е показано как се различават двете съединения...
Профилна снимка
08.05.2016

Ученик

0
Не!
Профилна снимка
08.05.2016

Учител на Уча.се

0
Крезолът може да е и орто, и има свободна фенолна хидроксилна група, която се доказва с разтвор на железен трихлорид.
Профилна снимка
22.05.2016

Ученик

+1
Благодаря! :)
feedback
feedback