Видео урок: Органична химия. Задача 17

04:01
1 051
19
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 17, Органична химия, от сборника за Кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. От полизахарида нишесте е получен етилов алкохол. Показано е как ще се докажат с качествени реакции нишестето и алкохола. Представени са четири химични взаимодействия на алкохола, при които се отделя вода. Всички реакции са изразени с уравнения и обяснени.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
Въглехидрати, нишесте, хидролиза на нишесте, декстрин, малтоза, глюкоза, спиртна ферментация, цимаза, етанол, йодоформна реакция, йодоформ

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (19)
Профилна снимка
05.01.2014

Друг

+4
Трябва ми пълното определение за качественна реакция, не мога да го открия в учебника с който разполагам! Благодаря предварително !
Профилна снимка
05.01.2014

Учител на Уча.се

+6
Качественият анализ има за задача да установи химичните елементи, от които се състои едно вещество. Реакциите, които се използват за решаване на тази задача се наричат качествени реакции. Химичните явления, които стоят в основата на качествените реакции са свързани с получаване или разтваряне на утайки с характерен цвят, вид или условия за получаване, както и с получаване на цветни съединения или отделяне на газове. За да може една реакция да се използва като качествена тя трябва да е достатъчно чувствителна, т.е да дава сигурен резултат с много малки количества от изследваното вещество.
Профилна снимка
09.06.2017

Ученик

+1
това определение за кач.р трябва ли да се пише във Варна при ОРГ Химия?
Профилна снимка
09.06.2017

Учител на Уча.се

+1
Не, това е за аналитичните реакции в неорганичната химия.
Профилна снимка
22.05.2013

Друг

+2
Г-жо Николова, искам да ви попитам какви обяснения трябват за да е пълна задачата по изискванията на МУ Варна ? Трябва ли да опиша на тази задача преди да почна строежа и няколко свойства на нишестето и етиловият алкохол или как да го направя ?
Профилна снимка
23.05.2013

Учител на Уча.се

+4
Здравей Райко, Започваш с определение за въглежидрати, класификация според участие в процеса хидролиза, определяне на нишестето като природен полимер, Кратко описание състава на нишесте (амилоза+амилопектин), мономер на нишестето, изброяване свойствата на нишесте, определение за хидролиза, обяснение на степенната хидролиза. Класификация на глюкоза като монозахарид, пентахидроксиалдехид, изброяване на свойствата, обяснения на ферментация. Определение за хидроксилни производни на въглеводороди, обща класификация, класификация на етанол като мастен едновалентен първичен алкохол, кратък строеж и извеждане от него на киселинно-основния характер на алкохола. Определение за качествена реакция, представяне на качествените реакции за доказване на нишесте и етанол. Изброяване свойствата на алкохола в текст. Описание на реакциите на алкохола, при които се отделя вода със съответните определения за видове реакции - елиминиране, естерификация, заместителна реакция, горене - пълно окисление
Профилна снимка
23.05.2013

Друг

+2
Г-жо Николова имам една молба,може ли по съшия начин,по който сте писала тука ,под другите задачи да пишете още какво трябва да се пише по изискванията на МУ-Варна?Ще съм благодарна .
Профилна снимка
23.05.2013

Учител на Уча.се

+2
Мери, нямам идея какво иска комисията във Варна.... Пиша това, което според мен е необходимо зо пълното решение на задачата. НЕВЪЗМОЖНО е да изпиша под всички задачи какво трябва да съдържат - обикновено определения, класификации, кратък строеж, изброяване на свойства на дадените и търсените съединения. Питайте по задачите и ще ви отговарям. :)
Профилна снимка
23.05.2013

Друг

+3
Благодаря, Ви изключително много за отговора ! Това ми даде една ясна представа как трябва да бъдат описани и другите задачи. :)
Профилна снимка
09.06.2017

Ученик

+1
ще получа ли точки ако напиша ОРП,но не напиша нищо по това?
Профилна снимка
09.06.2017

Учител на Уча.се

0
Естествено не. Ако не са записани електронно-йонните уравнения и няма електронен баланс и да е означен прехода на електрони ОРП не се зачита.
Профилна снимка
06.07.2014

Друг

+1
Правилно ли разцъждавам за ОРП на йодоформената реакция : йод от 0 степен на окис. става -1(окислител ) , въглерода от -1 и -3 до +2 (редуктор при двете степени на окисл.)
Профилна снимка
06.07.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Светлана, Да, абсолютно вярно разсъждаваш. Събираш отдадените от двата редуктора електрони (8) и намираш НОК на тези електрони с приетите 2 от йода. Така определяш коефициент 4 пред простото вещество йод и продължаваш да изравняваш.
Профилна снимка
06.07.2013

Ученик

+1
Изклочително много ме притеснява изравняването при йодоформената реакция. Така и не разбрах защо слагаме коефициентите на тези места и кои точно елементи променят степента си на окисление......?! Грешно ли ще бъде ако изразя директното получаване на глюкозата от нишестето,или трябва да премина през междинните съединения?(понеже на уроците ми е казано да получавам директно)!? Много ми помагате Благодаря ви госпожо Николова!
Профилна снимка
06.07.2013

Учител на Уча.се

+4
CH3CH2OH +I2 + NaOH ---> CHI3 + HCOONa + NaI + H20 C-3 -5e ---> C+2 C-1 -3e ---> C+2 2I +2e ---> 2I-1 Има два редуктора - двата въглеродни атома в етанола, единият от метиловата група се превръща в йодоформ, а другият - натриев формиат, сол на мравчената киселина. Електроните на двата редуктора се събират и така отдадените електрони стават 8. приети са 2, следва коефициентите да са 4 пред простото в-во йод и 1 пред етанола. CH3CH2OH + 4 I2 + NaOH ---> CHI3 + HCOONa + NaI + H20 Понеже в йодоформа има 3 атома йод, за да станат отдясно йодните 8 трябва натриевият йодид да е с коефициент 5 CH3CH2OH + 4 I2 + NaOH ---> CHI3 + HCOONa + 5 NaI + H20 Така натриевите атоми отдясно стават 6. Следователно натриевата основа отляво има коефициент 6 CH3CH2OH + 4 I2 + 6 NaOH ---> CHI3 + HCOONa + 5 NaI + H2О Остава да изравниш водородните - с 5 пред водата CH3CH2OH + 4 I2 + 6 NaOH ---> CHI3 + HCOONa + 5 NaI + 5H2О Проверка : ляво 7 кислородни, дясно 7 кислородни. Готово!
Профилна снимка
06.07.2013

Ученик

+2
Мерсии ужаснооо много!!!
Профилна снимка
06.07.2013

Ученик

+1
Изклочително много ме притеснява изравняването при йодоформената реакция. Така и не разбрах защо слагаме коефициентите на тези места и кои точно елементи променят степента си на окисление......?! Грешно ли ще бъде ако изразя директното получаване на глюкозата от нишестето,или трябва да премина през междинните съединения?(понеже на уроците ми е казано да получавам директно)!? Много ми помагате Благодаря ви госпожо Николова!
Профилна снимка
06.07.2013

Ученик

+1
Изклочително много ме притеснява изравняването при йодоформената реакция. Така и не разбрах защо слагаме коефициентите на тези места и кои точно елементи променят степента си на окисление......?! Грешно ли ще бъде ако изразя директното получаване на глюкозата от нишестето,или трябва да премина през междинните съединения?(понеже на уроците ми е казано да получавам директно)!? Много ми помагате Благодаря ви госпожо Николова!
Профилна снимка
06.07.2013

Учител на Уча.се

+1
Аз бих те санкционирала, ако не изразиш степенната хидролиза на нишестето :) Само при целулоза се пише сумарното уравнение на хидролиза. Не си пести труда и ще получиш по-висока оценка :)
feedback
feedback