Видео урок: Органична химия. Задача 78

04:06
916
8
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 78, Органична химия, от сборника за Кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. Логическа задача. При взаимодействие на твърдото вещество А с веществото Б се образуват две нови вещества, едното от които е безцветно газообразно органично съединение В. Веществото В обезцветява водне разтвори на бром и калиев перманганат. При взаимодействие на В с Б, в присъствие на катализатор, се образува веществото Г. Веществото Г е безцветна, леснолетлива течност, която лесно се окислява и редуцира. При редукцията се получава веществото Д, което има физиологично действие. Показано е кои са съединенията, означени с букви. Описаните процеси са изразени с уравнения.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
логическа задача, калциев карбид, вода, етин, етанал, етанол, физиологично действие на етанол, реакция на Кучеров, окисление, редукция

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
feedback
feedback