Видео урок: Неорганична химия. Задача 47. Неактуална.

06:35
762
18
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 47, Неорганична химия, от сборника за кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. Определена е киселинността на всеки един от следните разтвори: AgNO3, NaNO3, Mg(NO3)2, NaOH, Zn(NO3)2, AlCl3. Посочено е между кои от дадените разтвори може да протече взаимодействие. Дадени са обяснения и реакциите са изразени с уравнения.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
йонообменни реакции, условие за протичане на ЙОР, хидролиза, молекулно, пълно йонно и съкратено йонно уравнение

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (18)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се