Видео урок: Органична химия. Задача 15. Неактуална

06:32
1 560
20
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Органична химия. Задача 15. Неактуална
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
Алкилбензен, арен, пропилбензен, изопропилбензен, кумен, окисление, бензоена киселина, фенол, ацетон, електролитна дисоциация, естерификация

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Профилна снимка
10.04.2013

Друг

+4
Друг вариант за решението на подточка б) може да бъде хлориране на пропана до 1-хлоропропан и 2-хлоропропан (разбира се 2-хлоропропан ще бъде в по-голямо количество, защото по-лесно става заместването при вторичен въглероден атом, отколкото при първичен), подлагаме едно от двете на елиминиране с алкохолен разтвор на калиева основа, за да получим пропен, а от 1-хлоропропан чрез синтез на Вюрц в етерна среда получаваме хексан. Подлагаме хексана на дехидроциклизация и получаваме бензен. От там нататък всичко е ясно :) Г-жо Николова, огромно БЛАГОДАРЯ за труда, който се положили!
Профилна снимка
12.06.2013

Учител на уча.се

+2
Браво, прекрасно решение ! :)))
Профилна снимка
28.10.2015

Ученик

+1
Възможно ли е 2-пропанът получен от хлорирането и бензена като бензена го превърнем в хлоробензен, след това чрез метода на Вюрц-Фитиг: хлоробензен + 2Nа + 2-хлоропропан да получим 2-фенилпропан?
Профилна снимка
29.10.2015

Учител на уча.се

+1
Здравей Екатерина, да, възможно е, но ще трябва да пишеш и верижно-радикалов механизъм на халогенирането.
Профилна снимка
28.10.2015

Ученик

+1
Добър ден! Г-жо Николова,бихте ли могла да ми помогнете с обеснението за механизма на халогениране?
Профилна снимка
29.10.2015

Учител на уча.се

0
Здравей Екатерина, За какво халогениране става въпрос? Радикалова заместителна реакция или електрофилна заместителна? Моля, уточни... :). И ще е много по-лесно и по-полезно за теб ако ми зададеш конкретни въпроси какво точно не разбираш от механизма, а аз да отговоря...
Профилна снимка
13.10.2015

Друг

+1
Много благодаря и за другата идея!
Профилна снимка
14.10.2015

Учител на уча.се

+1
:)
Профилна снимка
22.05.2014

Друг

+1
Трябва ли да даваме определение за всеки вид реакция - полимеризация, естерификация, поликондензация и т.н., когато изписваме задачите?
Профилна снимка
23.05.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Веселка, Да, задължително :)
Профилна снимка
03.05.2014

Друг

+1
По повод коментара на Maria хлорирането на пропан по верижно-радикалов механизъм ли ще се извърши и като първи такъв трябва ми да се изписва механизма?
Профилна снимка
03.05.2014

Учител на уча.се

0
Здравейте Светлана, Всяко халогениране на алкан (без йодиране) се извършва по верижно-радикалов механизъм. Ако това е първото халогениране в задачата сте длъжна да изпишете механизма на реакцията, както и определения за механизъм на реакция, верижна реакция и радикал. Към механизма задължително се включват и условията за прекъсване на верижната реакция.
Профилна снимка
12.02.2014

Ученик

+1
Какво е най-пълното и точно определение за окисление?
Профилна снимка
12.02.2014

Учител на уча.се

0
Здравей Тифани, Ако разглеждаме окислението като химична реакция в исторически аспект - това е взаимодействие на вещество с кислород. От гледна точна на окислително-редукционните процеси, това е полуреакцията, при която се отдават електрони. Ако отговорът ми не е достатъчен, би ли уточнила за къде ти е необходимо това определение?
Профилна снимка
11.06.2013

Друг

+1
Тук кумена с кислород от въздуха или с калиев перманганат се окислява ? И другият ми въпрос е как да започна задачата, със строеж за бензоената к-на примерно или ?
Профилна снимка
11.06.2013

Учител на уча.се

+2
Куменът се окислява каталитично с кислород от въздуха. Започваш с определение за въглеводороди. Казваш, че въглеводород с молекулна формула С9Н12 е алкилбензен. Даваш определение за алкилбензени, бензеново ядро. Изписваш кои са двата изомера. Даваш определение за изомерия, определяш какви са двата изомера (верижни), даваш определение за този вид изомерия. и продължаваш нататък по задачата.
Профилна снимка
12.06.2013

Друг

0
Благодаря !
Профилна снимка
11.12.2014

Ученик

0
Здрамейте госпожо Николова искам да попитам следното: При хлорирането на пропан не се ли получава в по-голямо количество 1-хлоропропан , а не 2-хлоропропан поради факта ,че пропана е ниско молекулен и същевременно хлора е високо реактивоспособен всравнение с останалите халогенни елементи ,които могат да реагират недесктруктивно с алканите?Това го бях чел някъде, че колкото по-високо реактивоспособен е халогена си губел "селективността" по отношение на атома при който отива/третичен,вторичен и.т.н/ Другият ми въпрос е: Ако наистина е така по-удачно ли е да се халогенира с бром, а не с хлор ако целта ни е да получим някакъв 2-халогеноалкан или 3-халогеноалкан?
Профилна снимка
11.12.2014

Учител на уча.се

0
Здравей hristiqn, Правилно си прочел, че хлора е по-малко селективен от брома при заместителните реакции. Но това са изключително големи подробности, които се учат чак в университета. За нуждите на КСК е достатъчно да изпишете смес от всички халогенопроизводни, които се получават и няма абсолютно никаква необходимост да уточнявате кой в какво количество се получава (защото тук има и една друга тънкост - например при халогениране на пропан има само 2 вторични водорода за заместване и 6 първични водорода, къде вероятността да стане заместването е по-голяма?). Похвално е, че се замисляш за тези неща, но пак казвам - това са извънредно големи подробности.
Профилна снимка
20.03.2014

Учител на уча.се

0
ВАЖНО! Вижте по-долу коментара на Maria. Предложеното решение е много добро и сега се замислям, че комисията може би ще има предвид подобно решение - синтез на бензен също от пропан.
feedback
feedback