Видео урок: Неорганична химия. Задача 23

05:24
1 093
17
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 23, Неорганична химия, от сборника за кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. Задача върху колоидне разтвори. При смесване на равни обеми водни разтвори AgNO3 и KCl се образува колоиден разтвор. Представен е строежа на колоидната частица, ако концентрацията на AgNO3 е два пъти по-висока. Предложени са два начина за коагулиране на получения колоиден разтвор. Дадени са обяснения.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
Колоидни разтвори, лиофобен колоид, строеж на гранула и мицел, ядро на мицела, адсорбционен и дифузионен слой, заряд на гранулата

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (17)
Профилна снимка
07.07.2013

Ученик

+2
Защо избираме да добавим тринатриефосфат,не разбирам влиянието на прибавяне на електролит?
Профилна снимка
07.07.2013

Учител на Уча.се

+5
Електролитът се дисоциира на йони. Ако гранулата е отрицателна нейният заряд се неутрализира от положителните йони на електролита. Така се "отнема" заряда на гранулите, те се слепват , уголемяват и утаяват-седиментират. Така колоидът се разрушава. Същото става и ако гранулата е положителна - тогава се електронеутрализира от положителните йони на електролита. Колкото по-голям е зарядът на йона, толкова повече гранули електронеутрализира. Например ако вземем някакъв фосфат, то зарядът на фосфатния йон е 3- и един йон ще електронеутрализира три гранули с положителен заряд.
Профилна снимка
17.06.2013

Ученик

+2
Здравейте! Имам въпрос: трябва ли да разписваме ЙОР, тук мисля, че са 2 и да даваме определение за тях или за тази задача не е необходимо?
Профилна снимка
17.06.2013

Учител на Уча.се

+5
Здравей Петя, Навсякъде в неорганичната химия, където има йонообменни реакции за първата, която има в задачата се пишат всички определения + молекулно, пълно йонно и съкратено йонно уравнение и изрично се подчертава дали реакцията протича до край и защо. За останалите ЙОР само трите вида уравнения и дали протича докрай и защо. Успешна подготовка! Желая успеш на изпитите! :)
Профилна снимка
20.04.2015

Друг

+1
Кога ЙОР протичат докрай ?
Профилна снимка
20.04.2015

Учител на Уча.се

+1
Когато поне един от продуктите на реакцията напуска системата като газ, утайка или слаб електролит.
Профилна снимка
20.04.2015

Друг

+1
А при всички ЙОР не става ли това ?
Профилна снимка
20.04.2015

Учител на Уча.се

+2
Не, има такива, в които се получават малко разтворими вещества и системата остава в равновесие, или изходните вещества са слаби електролити или утайки, както и неутрализацията, когато поне един от електролитите е слаб.
Профилна снимка
20.04.2015

Друг

+1
Благодаря за отговора, госпожо.
Профилна снимка
19.05.2018

Друг

+1
Здравейте, гранулата нали не е изцяло електронеутрална, затова пишем (n-x) за противойоните в адсорбцийонния слой, а дифузионния слой допълва тези електронни?
Профилна снимка
20.05.2018

Учител на Уча.се

+1
Здравей Иван, особеното на гранулата е, че изобщо не е електронеутрална, тя винаги има положителен или отрицателен заряд. Сумата от противойоните в адсорбционния + дифузионния слой електронеутрализират гранулата и това вече е мицел - електронеутрална частица. Тъй като не всички противойони са в адсорбционния слой в мицеларната формула за броя им пишем n-x, а в дифузионния слой означаваме броя на противойоните с х.
Профилна снимка
04.07.2016

Ученик

+1
Здравейте, госпожо Николова! В задачата трябва ли да пишем какво е коагулация, електрофореза?
Профилна снимка
20.04.2015

Друг

+1
Мицеларната формула на това уравнение Pb(NO3)2+Na2S->PbS+2NaNO3, така ли е {[mPbS]nPb2+(2n-x)NO3-}x+ xNO3- или е така {[mPbS]nPb2+ 2(n-x)No3-}x2+ 2xNo3-? А госпожо на тази задача мицеларната формула така ли е {[mAgCl].2nAg+.(2n-x)NO3-}x+.xNO3-
Профилна снимка
20.04.2015

Учител на Уча.се

0
elis, мицеларна формула се пише на колоидна частица, а не на уравнение и за да я напишеш трябва да знаеш кой от двата електролита е в излишък. За уравнението с оловен нитрат и двете формули са верни, ако имаш излишък на оловен нитрат. За тази задача мицеларната формула не е вярна. {[mAgCl].nAg+.(n-x)NO3-}x+.xNO3-
Профилна снимка
20.04.2015

Друг

+1
Да, забравила съм да напиша, че имаме излишък от оловен нитрат. Написах с 2 пъти n, защото концентрацията на AgNO3 е 2 пъти висока, значи не съм права.
Профилна снимка
20.04.2015

Учител на Уча.се

0
Концентрацията на електролита няма никакво отношение към мицеларната формула.
Профилна снимка
20.04.2015

Друг

+1
Тука имаме излишък от AgNO3, така ли?
feedback
feedback