Видео урок: Неорганична химия. Задача 99

11:20
482
19
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 99, Неорганична химия, от сборника за кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. Изчислителна задача върху рН. Даден е разтвор на NaOH с концентрация 1.10-3 mol/l. Определена е концентрацията на водородните катиони и рН. Обсъдено е ще се промени ли рН на разтвора, ако към него се прибави: а) същия обем разтвор на HClс концентрация 1.10-3 mol/l; б) същия обем разтвор на CH3COOH с концентрация 1.10-3 mol/l; в) същия обем разтвор на H2SO4 с концентрация 1.10-3 mol/l. Отговорите са обосновани.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
натриева основа, концентрация 10^-3 mol/l, изчислете, концентрация водородни йони, рН, промяна, прибавяне на сярна, солна и оцетна киселина

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (19)
Профилна снимка
08.04.2014

Друг

+2
Здравейте госпожо Николова, тук каква теория трябва да се добави? И имам една молба към вас ако е възможно, да попитам бих ли могла да се свържа по-някакъв начин с вас за да ми обясните по групи на задачите, например, хидролизни, равновесни и така на татък като по раздели каква горе долу теория трябва да включа, не за всяка реакция а както са по раздели много ще съм ви благодарна, защото решавам задачите, пълно като се старая да не правя механични грешки от бързане, но оценката ми много се намаля заради теорията готвя се сама взела съм цяла камара учебници и сверявам, но не с всичката теория мога да се справя, надявам се, че ще можете да ми помогнете.
Профилна снимка
08.04.2014

Учител на Уча.се

+2
Здравей Рамона, Естествено, че може да направиш консултации с мен в Скайп. Пиши ми на пощата maria@ucha.se или в Маркетинг отдела на marketimg@ucha.se, за да ти обясним възможностите. В тази задача, която е върху разтвори на електролити теорията трябва да е: определение за истински разтвори и разтворимост, определение на електролити и класификация на съответните разтвори като киселини и основи със съответните определения и накрая в самата задача определение за йонно произведение на водата, извеждането му като математичен израз и определение за рН.
Профилна снимка
16.04.2014

Ученик

+1
Извеждане на Kw математически означава да напиша преди това да напиша Kд на водата, след това да пресметна числената стойност на моларната концентрация на водата и да пресметна тези две стойности, за да получа Kw, така ли? Необходимо ли се пише като теория степента на електролитна дисоциация, за да се обясни силата на слектролита, чрез нея?Необходимо ли се разписва механизмът на електролитната дисоциация на веществата с йоннокристален строеж и механизма на тези с КПХВ, когато се представят дисоциациите на веществата?
Профилна снимка
16.04.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Милена, Под извеждане на Кw имам предвид само онова, което съм показала в задачата. За степен на електролитно дисоциация може да се спомене при прибавяне на различните по сила електролити, но механизъм на ЕД е абсолютно излишен. Тежестта на задачата е върху сметките и съобразяване на промените, които ще настъпят при прибавяне на различните вещества.
Профилна снимка
18.04.2016

Ученик

+1
Госпожо ако не знаем КД на оцетната киселина как точно ще изчислим pH?
Профилна снимка
18.04.2016

Ученик

+1
обърках задачите
Профилна снимка
18.04.2014

Друг

+1
Тази задача ме уплаши ,когато за пръв път я видях ,но след чудесното Ви обяснение даже бих се радвала да се падне !!! :)
Профилна снимка
18.04.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Лоли, Радвам се, че задачата ти харесва. Пожелавам ти успех на изпита!
Профилна снимка
07.06.2015

Друг

+1
Здравейте, за третата подточка -имайки в предвид , че двата разтвора -NaOH и H2SO4 са с равни моларни концентрации и обеми не е ли по-правилно реакцията да протече до натриев хидроген сулфат като непълна неутрализация? Благодаря Ви за отговора предварително!
Профилна снимка
07.06.2015

Учител на Уча.се

+1
Здравей Светлана, Предложението ти е напълно правилно от химична гледна точка. След добавяне на натриевата основа реално в системата ще има Na+, H+ и SO4 2-. Как ще ги свържеш в молекулното уравнение - до хидрогенсулфат или сулфат е твой избор - и двете възможности са верни и допустими. Избери това, което ти е по-лесно. Ако това е хидрогенсулфата, тогава разсъждението ти трябва да е в посока, че разтворът е кисел от Н+, получени при дисоциацията на солта :).
Профилна снимка
29.06.2016

Ученик

+1
Здравейте, госпожо! Как може да изразим непълна неутрализация на третото у-ние (NaOH+ H2SO4)? А за второто у-ние с оцетната киселина може ли да кажем,че не протича пълна неутрализация,следователно това е непълна неутрализация?
Профилна снимка
30.06.2016

Учител на Уча.се

+1
Здравей Мерлин, за непълна неутрализация може да се говори само ако има разлика в основността8 валентността на два електролита. В случая натриевата основа и оцетната киселина са едновалентна основа и едно основна киселина и не може да се говори на непълна неутрализация. NaOH+ H2SO4 --> NaHSO4 + H2O е уравнението на непълната неутрализация със сярна киселина.
Профилна снимка
07.03.2017

Ученик

+1
Здравейте, госпожо Николова! Имам следния въпрос: Разтвор на Na2SO3 води до NaOH i H2SO3, силна основа и среден електролит. За рН на р-ра приемаме, че е по-голям от 7,тъй като се получава силн основа и среден електролит, или е равна на 7, тъй като С(ОН-)=С(Н+)=2:2 ?? И за Na2SO4+2H2O <-> 2NaOH +H2SO4, С(ОН-)=С(Н+), тоест рН=7, или тъй като се получават силна основа и силна киселина, разтворът е неутрален ?
Профилна снимка
07.03.2017

Учител на Уча.се

+1
Здравей Виолина, когато хидролизира сол на различни по сила електролити рН на разтвора се определя от силния електролит, който се получава по реакцията - ако е основа, - основен, ако е киселина - киселинен. Същото е и при среден и силен електролит. Солите на два силни електролита не хидролизират, защото няма условие за протичане на ЙОР - образуват се две разтворими вещества. Тогава концентрацията на водородните и хидроксидните йони е равна и разтворът е неутрален.
Профилна снимка
07.03.2017

Ученик

+1
Добре,тогава какво е отношението между концентрациите на ОН и Н+ във воден р-р на Na2SO3, след като не е 2:2? Ясно ми е, че рН>7, че ОН- > Н+, но какво е точно отношението им, след като се получават 2 мола NaOH и 1 мол H2SO3 ?
Профилна снимка
07.03.2017

Ученик

+1
H2SO3 се разпада на SO2 и Н2О ли ? Откъдето водата като слаб електролит се разпада на ОН- и Н+. И следователно отношението ОН- : Н+ е 3:1 ?
Профилна снимка
07.03.2017

Учител на Уча.се

+1
Виолина, защо ти е нужно това??? Никъде в КСК не се коментира какво е точното съотношение ...И това с разпадането на серистата киселина до вода и разпадането на водата е доста голяма измислица... Серистата киселина е среден електролит, но е и двуосновна киселина, така че тя също в крайна сметка ще даде някакво по-голямо количество водородни йони, но те в никакъв случай няма да са колкото хидроксидните от основата. Но точно съотношение....честно, в 25 годишната ми практика за пръв път срещам подобно изискване. Може ли да ми дадеш пълното условие на задачата?
Профилна снимка
07.03.2017

Ученик

+1
Условието е разтворът на коя от солите има най-ниска стойност на рН. Да, определено не се иска точната концентрация, а само да се каже, че разтворът е с основен характер, рН>7, тъй като се получава силна основа и слаба киселина. Аз по-скоро за себе си исках да си го обясня чрез съотношение, да имам някакви нагледни цифри, за да съм сигурна, че е така, но се убедих вече, че няма нужда, тъй като теоретично силна основа и слаба киселина водят до основен хар-р на разтвора. И в тази си цел, да стигна до съотношение, си дисоциирах по такъв начин киселината, по аналогия на H2CO3, която се разпада на CO3 и Н2О, и оттам вече наистина концентрацията на ОН- расте (става въпрос за взаимодействие между Na2CO3 и Н2О). Моля да ме извините, че Ви изтормозих и Вас излишно. :/
Профилна снимка
07.03.2017

Учител на Уча.се

+1
Не си ме изтормозила, просто бях любопитна кой може да иска подобно нещо??? Не се задълбочавай прекалено, защото започваш да твориш неверни неща и вместо да си качиш оценката, като покажеш знания може да я понижиш, ако изтърсиш някоя груба грешка...В КСК се искат простички знания и никой не търси висш пилотаж от вас. Повече - като ви приемат, да ви научат!
feedback
feedback