logo

Тест: Модулни уравнения от вида |ax^2 + bx + c| = m. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Решенията на уравнението \dpi100 \left | 3x^2+2 \right |+2\left | 3x^2+2 \right |=9 са:
2
Дадено е уравнението \dpi100 2\left | x^2 -2\right |-5\left | x^2 -2\right |=-6. Намери корените му.
3
Намери корените на уравнението \dpi100 \left | 6x^2 -2\right |-\left | 9x^2 -3\right |=-5.
4
Дадена е графиката на функцията: \dpi100 f(x)=\left | x^2-4x+2 \right |.
  •  
  • Определи за коя стойност на \dpi100 m, уравнението \dpi100 \left | x^2-4x+2 \right |=m има четири корена.
5
С помощтта на графиката на функцията \dpi100 f(x)=\left | x^2 -4x\right |, определи за кои стойности на \dpi100 m уравнението         \dpi100 \left | x^2-4x \right |=m има два корена.
6
Определи броя на корените на уравнението \dpi100 \left | x^2+6x+10 \right |=m при \dpi100 m< 1. Помогни си с графиката на функцията \dpi100 f(x)=\left | x^2+6x+10 \right |.
7
За кои стойности на \dpi100 m уравнението \dpi100 \left | x^2-6x-2 \right |=m НЯМА решение?
8
За кои стойности на \dpi100 m, уравнението \dpi100 \left | x^2-6x+9 \right |=m има един корен?
9
При \dpi100 0< m< 9 броят на корените на уравнението \dpi100 \left | x^2-6x \right |=m е:
10
За коя стойност на \dpi100 m уравнението \dpi100 \left | x^2+2x-6 \right |=m има три, два, четири корена? Помогни си с графиката на функцията \dpi100 f(x)=\left | x^2+2x-6 \right |.
11
Определи броя на решенията на уравнението  \dpi100 \left | x^2-8x+15 \right |=m, при \dpi100 m=1,m=0,0< m< 1,m< 0.
12
За кои стойности на \dpi100 m уравнението \dpi100 \left | x^2+2x+5 \right |=m има два корена?
13
Дадено е уравнението \dpi100 \left | x^2+6x+5 \right |=m. За кои стойности на  \dpi100 m уравнението има \dpi100 2,3,4 корена?
14
При какви стойности на \dpi100 m, уравнението \dpi100 \left | 2x^2-8x+1\right |=m  има два корена?
15
Броят на корените на уравнението \dpi100 \left | x^2 +5x+4\right |=3 е:

Описание на теста

Реши зада„ите от този тест по математика за 12. клас от темата Модулни уравнения от вида |ax^2 + bx + c| = m. Част 3. Те ще ти помогнат да затвърдиш знанията си за решаване на квадратни уравнения, за намиране координатите на върха на парабола, за решаване на модулни уравнения, за графика на модулни квадратни функции и определяне на броят решения на модулното уравнение в зависимост от стойностите на m. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се