logo

Тест: Решаване на логаритмични неравенства, когато x е в основата и аргумента

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Неравенството log3x-15>log34 не е логаритмично.
2
Определете допустимите стойности на логаритмичното неравенство.
  • logx9\leq 2
3
Намерете решението на логаритмичното неравенство от въпрос 2.
  • logx9\leq 2, ако 0<x<1
4
Намерете решението на логаритмичното неравенство от въпрос 2.
  • logx9\leq 2, ако x>1
5
Окончателното решение на логаритмичното неравенство от въпрос 2: logx9\leq 2 е x\in (0;1)\cup (3;+\infty ).
6
Подредете етапите при решаване на неравенството log2x-3x>1, като най-горе поставите преобразуваното неравенство.
7
Окончателното решение на неравенството от въпрос 6: log2x-3x>1 е x\in (2;3).
8
Свържете всеки етап от решението на неравенството logx^22<1 със съответния интервал за x.
9
Определете допустимите стойности на неравенството   logx\fracxx+2<-1.
10
Решете неравенството  logx\fracxx+2<-1, ако 0<x<1.
11
Решете неравенството logx\fracxx+2<-1, ако x>1.
12
Крайното решение на неравенството logx\fracxx+2<-1 е:
13
На контролната работа по математика учителката на Пеньо решила да го затрудни и му дала следната задача:
  • Решете неравенството 2logx25-3log25x\leq 1.
  • Но Пеньо знаел, че лесно ще я реши като определи най-напред допустимите стойности. Попълнете пропуснатите стойности в работата на Пеньо.
14
На контролната работа по математика учителката на Пеньо решила да го затрудни и му дала следната задача:
  • Решете неравенството 2logx25-3log25x\leq 1.
  • Втората хитрост, която приложил Пеньо при решаването на трудната задача е да положи някой израз на ново неизвестно.
  • Какво полагане е възможно да извърши Пеньо?
15
На контролната работа по математика учителката на Пеньо решила да го затрудни и му дала следната задача:
  • Решете неравенството 2logx25-3log25x\leq 1.
  • Крайното решение на задачата от контролната на Пеньо е:

Описание на теста

Правилото за смяна на основата на логаритъм е най-често използваното свойство, когато трябва да решите логаритмично неравенство, на което х е в основата и в аргумента. С този онлайн тест по математика за 11. клас ще потренирате дали сте го усвоили добре и така ще можете да решавате такъв тип неравенства. Ако имате затруднения, изгледайте отново видео урока "Решаване на логаритмични неравенства, когато x е в основата и аргумента", за да се справите с тези задачи и да успеете да получавате шестици по математика. Решавайте и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се