logo

Тест: Намиране на приближения на мерките на генералната съвкупност чрез извадки

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Определи модата на данните в извадката 3,6,6,7,8,8,8,9.
2
Медианата за данните в извадката 0,3,7,5,6,6,12,13 е:
3
Модата и медианата за данните от извадката 3,4,4,5,5,6,8,9,9,9,9,12 са:
4
Определи средноаритметичната стойност на данните от извадката 2,3,3,6,8,9,11,20.
5
Кои от данните в извадките имат средноаритметична стойност \overlinex=3?
6
По данните от извадката намери модата и медианата. xi   30    35    42    77    85    90 fi   2      15     12    8      3      10
7
Намери модата, медианата и средноаритметичната стойност на данните от извадката 3,3,5,7,8,8,8,9,11,12,12.
8
За данните от извадката 15,12,17,5,5,8,13,5,12,4 определи модата, медианата и средноаритметичната стойност.
9
По извадковите данни определи модата, медианата и средноаритметичната стойност. xi  3    7    8    12    15 fi  1    4    2      5     2
10
Фирма се състои от три отдела: административен - 4 души със средна заплата от 1500 лв.; научен - 10 души със средна заплата от 1200 лв. и производствен - 36 човека със средна заплата от 1100 лв.
  • Каква е средната заплата на работещите във фирмата?
11
За данните от извадката 7,3,4,10,1,2,1,3,4,11,10,4 определи дисперсията.
12
По данни от извадката xi    0    2    4    5    7 fi    2    1    3    4    2 пресметни:  \overlinex, Mo,Me, S^2.
13
Изследва се група от 15 жени, посещаващи курс по аеробика, по признака навършени в момента години. xi    21    25    26    27    28    30 fi     2      5      2      2      1      3
  • Намери средната възраст на жените от групата по аеробика, медианата и дисперсията на извадката.
  • Каква е възрастта на жените, които най-много посещават курса по аеробика?
14
От полигона на честотното разпределение намери Mo; Me; \overlinex;S^2.
15
Определи Mo; Me; \overlinex;S^2 за данните. xi    1      3      5      7      9 fi    10   15    30    33    12

Описание на теста

Реши този тест по математика за 12. клас върху намиране на приближения на мерките на генералната съвкупност чрез извадки. Задачите ще ти помогнат да затвърдиш знанията си за намиране на средноаритметична стойност и дисперсия на извадка от генерална съвкупност. Тестът щ ти помогне да упражниш наученото за мода и медиана и за структуриране на извадкови данни във вариационен ред. Бъди номер едно в часовете по математика с Уча.се! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се