logo

Тест: Решаване на задачи върху параметрични неравенства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че ако едно линейно параметрично неравенство не е в общия вид А.x < B, е необходимо да се сведе до общия вид, като се приложат еквивалентни преобразувания?
2
Вярно ли е, че параметричното неравенство 10.x +b > b.x се записва в общ вид (10-b).x > -b?
3
Общият вид на параметричното неравенство a - 4.x \leq 2a - ax е:
4
Неравенството А.х > 10 няма решение, когато алгебричният израз А:
5
Параметричното неравенство А.х > -10 има за решение всяко число, когато алгебричният израз А:
6
Общият вид на параметричното неравенство 5(x - 3) < a(8 - x) e:
7
Общият вид на параметричното неравенство x(x+3n)>x^2+6 e:
8
Общият вид на параметричното неравенство \fracx+2n<3x e:
9
Параметричното неравенството (6m - 1)x<-100 няма решение, когато стойността на параметъра:
10
За коя стойност на параметъра a параметричното неравенство 2(1+x)<3ax-x(1-a) няма решение?
11
За коя стойност на параметъра b параметричното неравенство (1+x)^2+8>x(x-b) има решение за всяко число x?
12
За коя стойност на параметъра n двете неравенства са еквивалентни?
  • \fracn-10x5-\frac2x+n3>2
  • \frac3-x2>\fracx-36
 
13
Учителят написал на дъската две неравенства. Павел твърди, че при стойност на параметъра b=12 двете неравенства са еквивалентни. Вярно ли е твърдението?
  • 2x>b-6
  • x>3
14
Дадени са неравенствата:
  • (a-1)x<5
  • x>-1
  • Вяра установила, че при стойност на параметъра a=-4 двете неравенства са еквивалентни.
  • Петко установил, че при стойност a=6 двете неравенства са еквивалентни.
  • Кой е прав?
15
Ники намислил едно число. Умножил го с числото а и от произведението извадил намисленото число. Получил разлика, по-малка от 100. Петко решил, че ако а=1, всяко число може да е намисленото. Прав ли е Петко?

Описание на теста

В онлайн теста върху задачи от параметрични неравенства по математика за 12. клас ще можеш да провериш как си усвоил начините за решаване на задачи с параметрични неравенства. Как се свежда линейно параметрично неравенство до общия вид? Знаеш ли кога линейно параметричното неравенство няма решение и кога има за решение всяко число? Реши задачите от теста, за да затвърдиш знанията си за неравенства. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се