logo

Тест: Графики на функции, разделени на интервали

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от графиките на изброените по-долу функции минава през началото на координатната система т. О?
2
Коя от графиките на изброените по-долу функции е успоредна на абсцисната ос Ох?
3
  Графиката на коя от изброените по-долу функции липсва на чертежа?
4
Отбележете графиките на кои функции са построени на  чертежа.
5
Дадена е функцията у=3х.
 • Графиката на коя от изброените функции ще пресече графиката на дадената функция у=3х?
6
Дадена е функцията разделена на интервали:
 • y=-4x-4, x\leq -\frac12
 • y=-2,-\frac12<x<1
 • y=2x-4,x\geq 1
 • В интеравала  -\frac12< x< 1  графиката на функцията:
7
Дадена е функцията, разделена на интервали
 • y=-4x-4,x\leq -\frac12
 • y=-2,-\frac12<x<1
 •  y=2x-4,x\geq 1
 • За x=1 стойността на функцията е:
8
Дадена е функцията
 • y=-4x-4,x\leq -\frac12
 • y=-2,-\frac12<x<1
 • y=2x-4,x\geq 1
 • Графиката на функцията пресича абсцисната ос в:
9
Дадена е функцията, разделена на интервали
 • y=2x+4,   x\leq -1
 • y=|2x|,    -1<x<1,5
 • y=-2x+6,    x\geq 1,5
 • Графиката на функцията пресича ординатната ос в точка:
10
Дадена е функцията, разделена на интервали
 • y=2x+4,       x\leq -1
 • y=|2x|,     -1<x<1,5
 • y=-2x+6,    x\geq 1,5
 • Графиката на функцията пресича абсцисната ос в:
11
Дадена е функцията, разделена на интервали
 • y=2x+4,       x\leq -1
 • y=|2x|,    -1<x<1,5
 • y=-2x+6,   x\geq 1,5
 • За стойности на x< -2 графиката на функцията е разположена в:
12
Дадена е функцията, разделена на интервали
 • y=2x+4, x\leq -1
 • y=|2x|, -1<x<1,5
 • y=-2x+6, x\geq 1,5
 • За стойности на x в интервала -2<x<3 графиката на функцията е:
13
Дадена е функцията
 • y=2x+6, за x\leq -1,5
 • y=|2x|, за -1,5<x<2
 • y= -2x+8, за x\geq 2
 •  Намерете най-голямата стойност на функцията.
 
14
Дадена е функцията
 • y=2x+6, за x\leq -1,5
 • y=|2x|, за -1,5<x<2
 • y= -2x+8, за x\geq 2
 • Графиката на функцията и абсцисната ос ограждат два триъгълника. Намерете лицето на триъгълника, разположен във втори квадрант, ако една мерна единица е 1 см.
15
Дадена е функцията
 • y=2x+6, за x\leq -1,5
 • y=|2x|, за -1,5<x<2
 • y= -2x+8, за x\geq 2
 • Графиката на функцията и абсцисната ос ограждат два триъгълника.
 • Ако S1 e лицето на триъгълника, разположен във втори квадрант, а S2 е лицето на триъгълника, разположен в първи квадрант, сравнете двете лица със знак за сравнение "<", ">", "=".

Описание на теста

В онлайн теста "Графики на функции, разделени от интервали" по математика за 12. клас ще проверите как сте усвоили начина за построяване на графики, разделени от интервали. Каква е графиката на функции, разделени от интервали? Решете задачите от теста, за да упражните построяване на графика на функция и затвърдите уменията си за аналитично определяне на координати на точки, без да построявате графиката на функцията. Решете теста, за да сте най-добрите по математика в 12. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се