logo

Тест: Дробни уравнения. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете кои от дадените уравнения са дробни уравнения?
2
Посочете грешката в плана за решаване на дробно уравнение:
 1. Определяме дефиниционното множество от допустими стойности за неизвестното
 2. Намираме НОК на знаменателите
 3. Подвеждаме под общ знаменател и премахваме знаменателя
 4. Решаваме уравнението и записваме отговорите
3
Решете уравнението:
 • \boldsymbol\frac3x^2-2x+1 = 3x
4
Дадено е уравнението:
 • \boldsymbol\frac(4x-24)(8x+4)2x+1=0
 • Намерете:
 • а) допустимите стойности за  \boldsymbolx.
 • б) стойността на  \boldsymbolx, която е решение на уравнението.
5
Решете уравнението:
 • \boldsymbol\frac3x+\frac2x-1=\frac6xx(x-1)
6
Решете уравнението:
 • \boldsymbol\frac(7x-56)(x+2)x-8=0
 • Изберете всички верни твърдения.
7
Вярно ли е, че \boldsymbolx=3 НЕ е решение на уравнението:
 • \boldsymbol\frac2x+2 + \fracxx^2-4= \frac1x-2
8
Решете уравнението:
 • \boldsymbol\fracxx+3+\fracx+3x^2-9= \frac1x-3
9
Посочете уравнението, което има корен \boldsymbolx=2 и дефиниционно множество ДМ: \boldsymbolx\neq 0;4.  
10
Посочете уравненията, които нямат реални корени.
11
Свържете всяко от дефиниционните множества със съответните уравнения.
12
Решете уравнението:
 • \frac4x-2+\frac3x+2=\fracx^2-9x-15x^2-4
13
Напишете корените на уравнението на празните места в текста, ако знаете, че \boldsymbolx1<x2.
 • \boldsymbol\frac1x-\sqrt3+\frac1x+\sqrt3=1
14
Подредете в правилен ред стъпките за намиране на корените на уравнението:
 • \frac3x-1x-3+\frac2x=-1
15
Открийте грешката в решението на уравнението: \boldsymbol\frac21x+2 =\frac3x
 • Решение:
 • 1. ДМ: \boldsymbolx\neq -2;0
 • 2. НОК: \boldsymbol(x-2)
 • 3. \boldsymbol21x =3x+6
 • 4. \boldsymbolx=\frac13; x\in  ДМ
 • Напишете номера на стъпката, в която е грешката без интервали и допълнителни символи преди и след нея.

Описание на теста

С този онлайн теста по математика за 12. клас ще се упражниш върху решаване на по-важните задачи за дробните уравнения.  Подготвили сме много интересни задачи, с които ще станеш на "ти" с това да намираш множеството от допустимите стойности на знаменателите, както и корените на дробно уравнение. И като финал не бива да забравяш да провериш дали намерените корени на уравнението са от дефиниционното множество.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се