new-logo

Тест: Права пропорционалност. Графика и определение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че
  • Функцията y=ax+b, където x е независима променлива, а a,b са числа, е линейна функция?
2
За функцията  у = 12х - 3 е вярно, че
3
Вярно ли е, че
  • Графиката на функцията у = ах + b е права?
4
Функцията права пропорционалност се задава с формулата
5
Функцията права пропорционалност е случай на линейната функция у = ах + b, когато свободния член
6
Вярно ли е, че:
  • Коефициентът на пропорционалност на функцията у = -5х  е  k=5?
7
Отбележете тези функции, които са права пропорционалност.
8
Дадена е функцията у = 4х.
  • Каква стойност трябва да се попълни в празната клетка на таблицата?
9
Дадена е функцията y=-\frac13x .
  • Каква ордината ще има точка от графиката на функцията, ако абсцисата е -5?
10
Проверете принадлежи ли точка О (начало на координатната система) на графиката на функцията y=\frac89x.
11
Постройте графиката на функцията y=-\frac13x.
  • В кои квадранти е разположена графиката на функцията?
12
Отбележете тези точки, които принадлежат на графиката на функцията y=-\frac14x.
13
Дадена е функцията y=\frac14x .
  • Точките A(x1;y1) и B(x2;y2) принадлежат на графиката на функцията.
   
  • Определете координатите на точките А и В по данните от чертежа.
  • Намерете отношенията \fracy1x1 и  \fracy2x2 .
14
Отбележете кои от следните функционални зависимости определят права пропорционалност?
15
Нека 1,85 лева се разменят за 1 долар. Ако х е паричната стойност в долари, а у е паричната стойност в лева, запишете функцията.

Описание на теста

В онлайн теста по математика за 12. клас за права пропорционалност, графика и определение ще провериш как си усвоил функцията права пропорционалност y=kx, k\neq 0. Кой е коефициентът на функцията права пропорционалност? Каква е графиката на права пропорционалност? Знаеш ли как да построиш графиката на функцията? Задачите от теста ще ти помогнат да затвърдиш знанията си за права пропорционалност. Реши задачите от теста, за да придобиеш увереност в задачите за функции. Приятна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се