logo

Тест: Квадратна функция. Всичко най-важно

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако точка A(2;ya) е от графиката на функцията y=-2x^2, намерете неизвестната координата на точката А.
2
Ако точка B(xb;15) е от графиката на функцията y=15x^2, намерете неизвестната координата на точката B.
3
При коя стойност на a функцията y=(a+2)x^2+2x-9 не е квадратна?
4
Вярно ли е, че при a=\frac54 графиката на функцията y=ax^2 минава през точката A(-2;5)?
5
При каква стойност на a графиката на функцията y=ax^2 минава през точката B(\sqrt3;6)
6
Намерете стойностите на параметъра a, за които графиката на функцията y=ax^2-4 пресича абсцисната ос.
7
Намерете стойностите на параметъра a, за които графиката на функцията y=ax^2-4 пресича ординатната ос.
8
Ако точките A(1;ya),B(-2;yb),C(xc;-1),D(xd;1) са от графиката на функцията y=2x^2-1, намерете неизвестните координати и ги свържете със съответните им стойности.
9
При кои стойности на a функцията y=(a^2-16)x^2+3x-4 не е квадратна?
10
При какви стойности на параметъра a графиката на функцията y=ax^2+1 минава през дадените точки? Свържете всяка точка със стойностите на параметъра.
11
Намерете координатите на пресечната точка на графиката на функцията y=ax^2+4x+4 с ординатната ос.
12
При коя стойност на параметъра b графиката на функцията y=x^2+bx+3 пресича абсцисната ос в точки A(1;0),B(3;0)?
13
Намерете стойностите на параметъра a, при които графиката на функцията y=ax^2 минава през точката:
14
Свържете точките с функцията, чиято графика минава през нея.
15
Свържете точките с функцията, чиято графика минава през нея.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 12. клас ще продължиш с усвояването на всичко най-важно за квадратна функция и със затвърждаване на знанията за функция, координати на точка, абсцисна и ординатна оси, като ще решаваш по-сложни задачи. Пускай теста, учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се