Упражнение: Квадратна функция. Всичко най-важно. Част 2


Описание на упражнението

Продължаваме с усвояването на всичко най-важно за квадратна функция и със затвърждаване на знанията за функция, координати на точка, абсцисна и ординатна оси, като ще решаваме по-сложни задачи в онлайн упражнението към видео урока по математика за 10.клас "Квадратна функция. Всичко най-важно. Част 2". Решавайте и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Ако точка A(2;ya) е от графиката на функцията y=-2x^2, намерете неизвестната координата на точката А.
5т. 2. Ако точка B(xb;15) е от графиката на функцията y=15x^2, намерете неизвестната координата на точката B.
5т. 3. При коя стойност на a функцията y=(a+2)x^2+2x-9 не е квадратна?
5т. 4. Вярно ли е, че при a=\frac54 графиката на функцията y=ax^2 минава през точката A(-2;5)?
5т. 5. При каква стойност на a графиката на функцията y=ax^2 минава през точката B(\sqrt3;6)
6т. 6. Намерете стойностите на параметъра a, за които графиката на функцията y=ax^2-4 пресича абсцисната ос.
6т. 7. Намерете стойностите на параметъра a, за които графиката на функцията y=ax^2-4 пресича ординатната ос.
6т. 8. Ако точките A(1;ya),B(-2;yb),C(xc;-1),D(xd;1) са от графиката на функцията y=2x^2-1, намерете неизвестните координати и ги свържете със съответните им стойности.
6т. 9. При кои стойности на a функцията y=(a^2-16)x^2+3x-4 не е квадратна?
6т. 10. При какви стойности на параметъра a графиката на функцията y=ax^2+1 минава през дадените точки? Свържете всяка точка със стойностите на параметъра.
6т. 11. Намерете координатите на пресечната точка на графиката на функцията y=ax^2+4x+4 с ординатната ос.
6т. 12. При коя стойност на параметъра b графиката на функцията y=x^2+bx+3 пресича абсцисната ос в точки A(1;0),B(3;0)?
11т. 13. Намерете стойностите на параметъра a, при които графиката на функцията y=ax^2 минава през точката:
11т. 14. Свържете точките с функцията, чиято графика минава през нея.
11т. 15. Свържете точките с функцията, чиято графика минава през нея.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!