logo

Тест: Перпендикуляр и наклонена към равнина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На чертежа перпендикулярът МO има най-голяма дължина спрямо останалите наклонени отсечки.
2
На чертежа MO е перпендикуляр, а MD, MK, ML са наклонени, като MD>MK>ML. OD, OK, OL са проекциите съответно на MD, MK, ML. Коя от проекциите е най-малка по дължина?
3
На чертежа MO е перпендикуляр, а MD, MK, ML са наклонени. OD, OK, OL са проекциите съответно на MD, MK, ML, като OD>OK>OL. Коя от наклонените е с най-голяма дължина?
4
Ако проекциите на три наклонени са равни, то трите наклонени също са равни по между си.
5
През точка А към равнината \alpha са построени перпендикуляр и наклонена, които пресичат равнината съответно в точките В и С. Намерете дължината на ортогоналната проекция на АС върху равнината, ако АС=37 см и АВ=35 см.
6
През точка, която не лежи в дадена равнина, са построени две наклонени с различна дължини и ортогоналните им проекции в равнината. Кое от твърденията НЕ Е вярно?
7
Дадена е триъгълна пирамида АВСМ. Четири от ръбовете й са равни, а ръбът МС е перпендикулярен на основата АВС. Кои са равните ръбове?
8
Основата на четириъгълна пирамида ABCDM е успоредникът ABCD (AB>AD). Околният ръб MD е перпендикулярен на основата. Кой от околните ръбове МА, МВ, МС, MD има най-голяма дължина? Подредете ръбовете по големината им, като най-горе поставите най-дългия ръб.
9
Дадена е пирамида АВСМ с връх М, чиято основа е правоъгълен триъгълник АВС с хипотенуза АВ=а. Околните ръбове на пирамидата също са равни на а. Къде се проектира върхът М в равнината на основата?
10
През точка А към равнината \alpha са построени перпендикуляр и наклонена, които пресичат равнината съответно в точките В и С. Намерете дължината на АС, ако АВ=6 см и \sphericalangle BAC=60^0.
11
Диагоналът на правоъгълен паралелепипед образува с равнината на основата ъгъл 60^0. Намерете дължината на околния ръб, ако основните ръбове имат дължини 3 см и 4 см.
12
Даден е правоъгълен парелелепипед с основни ръбове 3 см и 4 см и околен ръб 5 см. Колко см е диагоналът на паралелепипеда?
13
Даден е правоъгълен парелелепипед с основни ръбове 3 см и 4 см и околен ръб 5 см. Каква е големината на ъгъла, който диагоналът на паралелепипеда образува с равнината на основата? Упътване: Използвайте въпрос 12.
14
Дадена е пирамида АВСМ с връх М, чиято основа е правоъгълен триъгълник АВС с хипотенуза АВ=а. Околните ръбове на пирамидата също са равни на а. Колко градуса са ъглите, които сключват околните ръбове МА, МВ и МС с равнината на основата? Упътване: Използвайте въпрос 9.
15
Ако всички ръбове на правилна четириъгълна пирамида са равни, то колко градуса е ъгълът между околен ръб и равнината на основата?

Описание на теста

С този онлайн тест към видео урока по математика за 12. клас върху перпендикуляр и наклонена към равнина ще затвърдиш наученото и ще го прилагаш при решаване на важни задачи.  Ще преговориш връзката между перпендикуляр, наклонена, ортогонална проекция, ъгъл между права и равнина, ще търсиш някои от елементите по други зададени. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се