new-logo

Тест: Характеристики на разсейването. Дисперсия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Определи модата на вариационния ред.
 • 7,7,9,11,13,13,14,14,14,15
2
Размерът на най-продаваните мъжки обувки е:
3
Намери средноаритметичната стойност на статистическия ред.
 • 2,2,3,5,7,7,8,8
4
Медианата на статистическия ред 3,3,4,4,4,6,6,8,8,10 е:
5
Даден е статистическият ред: 7,5,2,11,17,3,4,8,15,2.
 • Намери размаха \left ( R \right ).
6
Намери средноаритметичната стойност на вариационния ред.
 • 3,3,4,4,8,8,10,10
7
Намери средноаритметичната стойност (\overlinex), модата \left ( M0 \right ), медианата \left ( Me \right ) и размаха \left ( R \right ) на вариационния ред.
 • xi    2    5    7    8
 • fi     1    2    4    1
8
Дисперсията е мярка за разсейване и е винаги неотрицателно число.
9
Дисперсията е мярка за размера на средните отклонения (повдигнати на квадрат) на елементите на извадката от средната ѝ стойност.
10
Намери дисперсията на вариационния ред 8,10,12,15,17,22.
11
Пресметни дисперсията на вариационния ред (Sm^2 ).
 • xi        5       7     10    11
 • fi        1        5      4      5
12
Сравни дисперсиите на двата статистически реда.
 • 1)   5,10,25,30,40
 • 2)   3,7,12,13,15
13
Даден е вариационният ред:
 • xi     3    6    11    15
 • fi     4    2     1      3
 • Намери модата, размаха, средноаритметичната стойност и дисперсията.
14
Намери средноаритметичната стойност за интервалния статистически ред.
 • интервали  [2;4)    [4;6)    [6;8]
 • fi                   3            5            2
15
Намери Sm^2 за интервалния статистически ред.
 • интервали    [3;5)    [5;7)    [7;9]
 • fi                     1           2           5

Описание на теста

Реши този тест по математика за 12. клас със задачи върху характеристики на разсейването и по-конкретно - върху дисперсия. Те ще ти помогнат да си припомниш понятия като мода, медиана и средноаритметична стойност. Ще се запознаеш с характеристиките на разсейването - размах и дисперсия. Ще можеш да намираш дисперсия на вариационен и интервален ред. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се