logo

Тест: Задачи за решаване на линейнo параметричнo уравнениe

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Уравнението ах=7 за стойност на параметъра а=0:
2
Дадено е уравнението ax=7, където a е параметър. Кое от твърденията е вярно?
3
За коя стойност на параметъра а всяко число е корен на уравнението (2a + 1)x = 0?
4
За коя стойност на параметъра p уравнението
  • (p + 3)x = 5 няма корени?
5
Намери корените на уравнението (a-1)x = 6 при стойност на параметъра а=1.
6
За коя стойност на параметъра а всяко число е корен на уравнението 2а(x - 1) = a² + ax?
7
За коя стойност на параметъра p уравнението px + p = 2 има корен x = 1?
8
Намери корените на уравнението 3x - 1 = p(x + 1) при дадените стойности на параметъра p.
9
Дадено е уравнението m(x - 4) - 4 = m² - 2x, където m е параметър. Кое от следните твърдения е вярно?
10
При стойност на параметъра а ≠ 1 уравнението 2 - x = a(2a - x) има единствен корен, равен на:
11
За коя стойност на параметъра р уравнението
  • px - p = 2x - 3 няма корени?
12
За кои стойности на параметъра m уравнението  \fracm+x2-\fracx-23=m има за корен числото 5?
13
Реши уравнението | ax +1 | = 3.
14
Реши уравнението |(a+7)x-5a|=1.
15
За кои стойности на параметъра n числото -3 е корен на уравнението (2n + x)(x - 2n) - (x - 2)² = (x - 1)(4 - n)?

Описание на теста

Напред към теста и задачите за уравнения с параметър! Как решаваме модулно параметрично уравнение? При какви условия уравнението има един корен, безброй много корени или изобщо няма корени? Как да определим параметъра, така че корените на уравнението да приемат дадени стойности? Направи този онлайн тест без грешка и ще си подготвен за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се