logo

Тест: Решаване на логаритмични уравнения, които се свеждат до logaf(x) = b или logaf(x) = logag(x)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е решено логаритмичното уравнение log2(x+1)-log2(x+2)=0?
 • Решението:
 • log2(x+1)=log2(x+2)\Rightarrow x+1=x+2\Rightarrow 0.x=1\Rightarrow
 • Уравнението няма решение.
 
2
Къде е допусната грешка в решението на логаритмичното неравенство log6(x+3)+log6(x+4)=0?
 • Решението:
 • log6(x+3)=-log6(x+4)\Rightarrow x+3=-(x+4)\Rightarrow 2x=-7\Rightarrow x=-\frac72
 • Отбележете кое е вярното преобразувание.
3
Като решите логаритмичното уравнение log6(x+3)+log6(x+4)=1, посочете кой е верният отговор?
4
След като получим корените на уравнението log6(x+3)+log6(x+4)=1 от въпрос 3, трябва да извършим проверка дали аргументът е по-голям от нула, т.е. -6+3> 0 и -1+3>0.
 • Вярно ли е твърдението?
5
Пеньо решава домашната си работа:
 • Да се реши логаритмичното уравнение lgx+lg2=1.
 • Решение: lgx+lg2=1\Rightarrow lg2x=1\Rightarrow 10^1=2x\Rightarrow x=5,D:5>0
 • Вярно ли е решил Пеньо домашната?
   
6
Решете логаритмичното уравнение log2(x+1)-log2(x+2)=-2.
7
Дадено е логаритмичното уравнение lg(x+1)=lg6-lgx.
 • Подредете етапите на решението му, като най-горе поставите първия етап, а най-долу завършите с намиране на корена.
8
За да получим корените на уравнението lg(2x+2)+lg(15-x)=1+lg3 трябва да решим уравнението (2x+2)+(15-x)=1+3.
 • Вярно ли е твърдението?
9
Дадено е логаритмичното уравнение log1,4(x-13)+3log1,42=log1,4(3x+1).
 • Подредете етапите на решението му, като най-горе поставите първия етап, а най-долу завършите с намиране на корена.
10
Решете уравнението lg(3x+5)-lg(2x+1)=1-lg5.
11
Намерете корените на уравнението 2log3(x-2)=log3(9x^2-60x+100).
12
Коренът на уравнението \fraclg(5x+4)2.lg(2x+1)=1 е:
13
Пеньо и Матей се състезават кой ще реши задачите от домашната работа за по-кратко време. Ще се включиш ли и ти в надпреварата? Ето първата задача:
 • "Да се намерят естествени числа, които удовлетворяват уравнението \frac31+lgx-\frac21-lgx=1"
 • Упътване:  За удобство може да положите lgx=t.
14
Втората задача от състезанието между Матей и Пеньо за бързо и рационално решаване на задачи е:
 • "Съществува ли число, кратно на 3, което удовлетворява уравнението 4-log3x=3\sqrtlog3x?"
 • Упътване: Преценете кое е най-подходящото полагане.
15
И третата задача от състезанието за бързо решаване на логаритмични уравнения:
 • "Кое естествено число удовлетворява уравнението log3(3^x-1).log3(3^x+1-3)=6?"

Описание на теста

След като затвърдихте основните видове логаритмични уравнения, в този онлайн тест по математика за 11. клас ще търсите и намирате неизвестното като свеждате логаритмичните уравнения до познати от вида log_af(x)=b и log_af(x)=log_ag(x). Отново ще прилагате и свойствата на логаритмите. Ако имате пропуски, изгледайте отново видео урока "Решаване на логаритмични уравнения, които се свеждат до log_af(x)=b или log_af(x)=log_ag(x)". Припомнете си методите за решаване на двата вида логаритмични уравнения и след като направите нужните преобразувания, смело намерете неизвестното. Решавайте и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се