logo

Тест: Аксиоми на стереометрията. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко равнини е възможно да определят 4 точки, никои три от които не лежат на една права?
2
Трите върха на триъгълник лежат в една равнина. Кое от твърденията е вярно?
3
Начупена линия се състои от три отсечки, една от които лежи в равнината \alpha. Колко общи точки има начупената линия с равнината?
4
Кога три гълъба ще се намират в една равнина?
5
Начупена линия се състои от три отсечки, нито една от които не лежи в равнината \alpha. Тогава начупената линия има единствена обща точка с равнината.
6
Свържете вярно твърденията.
7
Начупена линия се състои от две отсечки. Колко общи точки има тя с една равнина, ако нито една от отсечките не лежи в равнината?
8
Начупена линия се състои от две отсечки. Ако две точки от една от отсечките лежат в равнината, то начупената линия и равнината имат безброй много общи точки.
9
Начупена линия се състои от две отсечки. Колко общи точки има тя с една равнина, ако една от отсечките пробожда равнината, т.е. двата края на отсечката лежат в различни полуравнини спрямо равнината?
10
Начупена линия се състои от три отсечки, една от които пробожда равнината \alpha. Колко общи точки може да има начупената линия с равнината?
11
Начупена линия се състои от 4 отсечки. Може ли начупената линия и равнина да имат: (Свържете вярно твърденията)
12
Начупена линия, състояща се от четири отсечки, може да няма нито една обща точка с дадена равнина.
13
Колко са общите точки на два листа от тетрадка?
  • Забележка: Изберете най-точния термин от предложените.
14
Архитект Ван Стенен проектирал спортна зала във формата на куб ABCDA1B1C1D1. Диагоналите AC и BD на пода ABCD се пресичат в точка О. Кое е множеството от общите точки на пода ABCD и равнината (A1OC1)?
15
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Коя е общата права на равнините (BB1D1) и (ABC)?

Описание на теста

След като се запозна с всички важни аксиоми в стереометрията, в този онлайн тест към видео урока по математика за 12. клас върху аксиоми на стереометрията ще затвърдиш знанията си за най-важните от тях, за да умееш да ги прилагаш при решаване на задачи занапред, както и да получаваш шестици в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се