logo

Тест: Обем на призма. Всичко важно. Стереометрия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое твърдение е вярно? Височината на наклонена призма:
2
Височината на права призма съвпада с основните ръбове.
3
Коя е формулата за пресмятане на обем на призма?
4
Намерете обема на куб с ръб 4 см.
5
Обемът на правилна триъгълна призма с околен ръб 5\sqrt3 см и основен ръб 7 см.  се пресмят с израза:
6
Намерете обема на права четириъгълна призма с височина 7 см и основа квадрат със страна 5\sqrt2 см.
7
Основните ръбове на права триъгълна призма са 5 см, 5 см и 6 см, а височината на призмата е равна на по-голямата височина на основата. Намерете обема на призмата.
8
Основните ръбове на права триъгълна призма са 3 см, 4 см и 5 см, а височината на призмата е равна на радиуса на описаната около основата окръжност. Намерете обема на призмата.
  • УпътванеДокажете, че основата е правоъгълен триъгълник.
  • Използвайте формулата за лице на триъгълник S=\fracabc4R.
9
Намерете обема на куб с диагонал 2\sqrt6.
10
Намерете обема на куб с лице на повърхнина  96.
11
Основният ръб на правилна триъгълна призма е 4 см, а диагоналът на околната стена е 8 см. Намерете обема на призмата.
12
Дадена е права призма с основа правоъгълен триъгълник. Катетите на основата и околният ръб се отнасят тъй както 3:4:7. Ако знаем, че обемът на призмата е 42 куб.см. намерете лицето на околната повърхнин на призмата.
13
Дадена е правилна четириъгълна призма с основен ръб 3\sqrt2. Диагоналът на призмата образува с околна стена ъгъл 30^0. Намерете обема на призмата.
14
Диагоналите на две съседни околни стени на правоъгълен паралелепипед образуват с основата му ъгли, равни на 30^0 и 60^0, а диагоналът на основата е равен на \sqrt30. Намерете обема на паралелериреда.
15
Даден е правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1 с основни ръбове 3 см и 4 см. Двустенният ъгъл между равнината на основата ABCD и равнината BC1D e 45^0. Намерете обема на паралелепипеда. Отговорът запишете като десетична дроб.

Описание на теста

Вече знаеш, че обем на призма се пресмята по формулата V=B.h от видео урока по математика за 12. клас върху обем на призма. В онлайн теста ще пресмяташ обем на призма по дадени различни елементи на призмата. Ще търсиш елементи по даден обем. Всички задачи ще ти помогнат да изкараш отлични оценки в училище. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се