logo

Тест: Задачи върху раздела за квадратно уравнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дискриминантата на квадратното уравнение
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0
 • се намира по формулата:
2
Вярно ли е, че:
 • Ако D>0,  корените на квадратното уравнение
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0  са
 • x1,2=\frac-b\pm \sqrtD2a
3
Ако D<0, квадратното уравнение
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0
4
Ако D=0, квадратното уравнение
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0
5
Вярно ли е, че:
 • Ако b=0 или c=0 в уравнението
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0,
 • то е непълно квадратно уравнение.
6
Вярно ли е, че уравнението
 •  x^2+2x=0 е еквивалентно на уравнението
 • x(x+2)=0 ?
7
Уравнението x^2-9=0 е еквивалентно на уравнението
8
Корените на уравнението
 •  9x^2-4=0 са:
 
9
Корените на уравнението
 • 5x^2-\frac14x=0 са:
10
Дадено е уравнението
 • 5x^2-3=0 .
 • Сборът от корените на уравнението x1+x2  е
11
Колко корена има уравнението
 • x^2-10x+21=0 ?
12
За уравнението
 • x^2+21x+111=0 може да се твърди, че:
 
13
Решете уравнението
 • 2x^2+x-10=0 .
 • Намерете произведението от корените x1.x2 .
14
Решете уравнението
 • x^2+12x+36=0 .
15
Решете уравнението
 • x^2+2x+2=0 .

Описание на теста

Задачите от онлайн теста по математика за 12. клас ще ти помогнат да преговориш как се решават квадратни уравнения. Кои квадратни уравнения са непълни квадратни уравнения? Кой е начинът за тяхното решаване? Решеи теста, за да си уверен в знанията си за квадратно уравнение. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се