logo

Тест: Важни задачи. Графика на квадратна функция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Намерете коефициента b във функцията y=x^2+bx+c, така че върхът на параболата е точка V(-2;2).
2
Намерете коефициента c във функцията y=x^2+bx+c, така че върхът на параболата е точка V(-2;2).
3
Кое от твърденията е вярно?
4
Вярно ли е, че при a=2 параболата на функцията y=ax^2-4x-3 има връх V(1;-5)?
5
При кои стойности на a параболата на функцията y=ax^2+6x+1 има връх V(-1;-2)?
6
Намерете коефициента b във функцията y=-x^2+bx+c, така че върхът на параболата е точка V(-2;1).
7
Намерете коефициента c във функцията y=-x^2+bx+c, така че върхът на параболата е точка V(-2;1).
8
При кои стойности на a правата, чиито точки имат абсциса x=-4 е ос на симетрия на параболата y=ax^2+16x+19?
9
Намерете интервала, в който графиката на функцията y=2x^2-5 расте.
10
Намерете интервалите, в които графиката на функцията y=x^2+4x+3 расте и намалява.
11
Свържете функцията и интервала, в който расте или намалява.
12
Свържете функцията и интервала, в който расте или намалява.
13
В кинематиката, при равноускорително праволинейно движение, пътят е квадратна функция относно времето и се пресмята по формулата S=s0+v0t+\frac12at^2, където s0-началния път, v0-началната скорост, a-ускорението, t-времето. Като съобразите какви стойности могат да приемат началния път, началната скорост и ускорението, при какви стойности на времето пътят ще нараства? Упътване: Ако единият край на интервала е безкрайност, запишете само знака на безкрайността.
14
Запиши коефициентите на функцията y=ax^2+bx+c, като имаш предвид графиката, която е на чертежа
15
Дадена е функция y=-3x^2+3x+6. Определи лицето на триъгълник, върховете на който са върхът на параболата и пресечните точки на графиката на функцията с оста Ох. (Отговора си запиши само с десетична дроб, закръглена с точност до десети.)

Описание на теста

Направи този тест по математика за 12. клас, в който сме ти приготвили важни задачи върху графика на квадратна функция. С него ще успееш да затвърдиш знанията си за свойства на параболата. Освен това и намираш интервали на нарастване и намаляване на графиката на квадратната функция. За да успееш да овладеете материала по математика и да се забавляваш.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се