new-logo

Тест: Взаимно положение на две прави в пространството

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Две прави са успоредни помежду си, ако имат една обща точка.
2
Правите a и b на чертежа са:
3
Ако две прави в пространството не лежат в една равнина, те се наричат кръстосани.
4
Даден е правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1. Посочете двойките успоредни прави.
5
Дадена е правилна триъгълна пирамида ABCM. Кои от двойките прави НЕ са кръстосани?
6
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Точка М е среда на ръба A1D1. Колко от ръбовете на куба пресича правата МВ?
7
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Точките P и Q са среди съответно на ръбовете BB1 и CC1. Правите AB1 и PQ са:
8
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Точка М е среда на ръба A1D1. Диагоналите AC и BD на основата ABCD се пресичат в точка О. Кои от правите се пресичат?
9
Точка М не лежи в равнината на четириъгълника ABCD. Точка N е среда на МА. Правите MB и DN са:
10
Какво е взаимното положение на две прави, ако и двете са успоредни на една равнина?
11
Дадена е триъгълна пирамида ABCD. Точките M, N, P, Q са среди съответно на  ръбовете AB, BC, CD, AD. Свържете всяка двойка кръстосани прави.
12
Правите a и b са успоредни, а правите a и c са кръстосани. Какви взаимни положения могат да имат правите b и c?
13
Иванчо нарисувал на два листа от тетрадката си успоредниците ABCD и ABMN, както е показано на чертежа. Колко двойки успоредни прави са образувани от правите, съдържащи страните на успоредниците?
14
Иванчо нарисувал на два листа от тетрадката си успоредниците ABCD и ABMN, както е показано на чертежа. Каква фигура е четириъгълникът CDNM от рисунката на Иванчо?
15
Права р не лежи в равнината \alpha на правоъгълник и е успоредна на един от диагоналите му. В какво положение се намира правата спрямо страните на правоъгълника?

Описание на теста

Две прави в пространството могат да бъдат пресекателни, успоредни или кръстосани. Кога се случва това? Можеш ли да откриваш взаимното положение на две прави в пространството в конкретни ситуации? Ще разбереш, ако направиш онлайн теста към видео урока по математика за 12. клас върху взаимно положение на две прави в пространството. Ако установиш, че имаш пропуски, изгледай отново видео урока, за да затвърдиш знанията и да изкараш шестици в училище. Забавлявай се, решавайки!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се