logo

Тест: Пресмятане на стойност на израз с корените на квадратно уравнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дадено е уравнението
 • \boldsymbolx^2-4x-5 = 0, с корени \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2
 • Без да го решавате, намерете стойността на израза
 • \boldsymbol2(x1+x2)+3x1x2 = ?
2
Без да решавате уравнението
 • \boldsymbol3x^2-2x-1 = 0,
 • намерете стойността на израза:
 • \boldsymbolx1(x2+3)+3(x2+1)= ?
3
Намерете стойността на израза
 • \boldsymbol\frac2x1+\frac2x2,
 • ако знаете, че \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението:
 • \boldsymbol3x^2-2x-1 = 0
4
Дадено е уравнението:
 • \boldsymbolx^2+3x-10 = 0
 • Вярно ли е, че сумата от квадратите на неговите корени е равна на 29?  Т. е.  \boldsymbolx1^2+x2^2 = 29
5
Ако \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението
 • \boldsymbolx^2-2x-3=0,
 • a) Вярно ли е, че \boldsymbolx1 \neq x2 ?
 • b) намерете стойността на израза \boldsymbolx1^3+x2^3 = ?
6
Дадено е уравнението
 • \boldsymbolx^2+x-2=0
 • Подредете във възходящ ред изразите с неговите корени, според стойностите, които се получават за тях.
 • Поставете израза със стойност най-малкото число най-отгоре.
7
Дадено е уравнението
 • \boldsymbol2x^2-x+5=0
 • Пресметнете стойността на израза:
 • \boldsymbol\fracx1^2+x2^2x1x2
8
Пресметнете стойността на израза
 • \boldsymbol\fracx1^2+x2^2x1x2, където \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението:
 • \boldsymbolx^2-8x+12=0
9
Дадено е уравнението
 • \boldsymbolx^2+px+q = 0
 • Изразете чрез \boldsymbolp и \boldsymbolq стойността на израза:
 • \boldsymbolx1^3+x2^3 = ?
10
Намерете уравненията, за които е изпълнено равенството за корените им:
 • \boldsymbol\fracx1^3+x2^3x1+x2 = 28
11
Пресметнете стойността на израза
 • \boldsymbol\fracx1x2+\fracx2x1
 • за корените на уравнението:
 • \boldsymbolx^2-2x-8=0
12
Ако \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението \boldsymbolx^2-4x-5=0,
 • пресметнете стойността на израза:
 • \boldsymbolx1(x2-3)-3(x2-1)+x1x2
13
Пресметнете стойността на израза
 • \boldsymbol\frac27x1+\frac27x2, в който участват корените на уравнението:
 • \boldsymbol4x^2-7x-2 = 0
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
Дадено е уравнението
 • \boldsymbolx^2+3x-10=0
 • Намерете стойността на израза, в който участват неговите корени:
 • \boldsymbol\frac1x1^2+\frac1x2^2 = ?
 • Напишете полученото число като десетична дроб без интервали и допълнителни символи преди и след него.
15
Дадено е уравнението
 • \boldsymbol2x^2+3x+1=0
 • Свържете всеки от изразите за неговите корени с неговата стойност.

Описание на теста

В онлайн теста по математика за 12. клас ще имаш възможността без да решаваш уравнението, използвайки формулите на Виет да стигаш лесно до решението. За да станеш по-добър и уверен в решаването на задачи, хубаво е да се упражняваш. Затова направи теста, учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се