logo

Тест: Ценно видео за линейно параметрично уравнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дадено е уравнението ax=10, където a е параметър.
  • За да се реши уравнението, трябва да се разгледат случаите:
2
Уравнението \left ( 4-a \right )x=1 има единствен корен x=\frac14-a при:
3
Уравнението (4-a)x=1 няма решение при:
4
За уравнението ax = 0 е вярно, че:
5
Вярно ли е, че уравнението 5x = a има един корен x=\fraca5 за всяка стойност на параметъра?
6
За коя стойност на параметъра p уравнението (p + 8)x = 1 няма корени?
7
За коя стойност на параметъра p уравнението (p + 8)x = 1 има един корен x=\frac1p+8 ?
8
За коя стойност на параметъра k уравнението 5kx-2k=5-x няма корени?
9
За уравнението
  •  5kx-2k=5-x е вярно:
10
При стойности на параметъра a\neq \frac13  уравнението 3a\left ( x+2 \right )=2+x има единствен корен:
11
Зa коя стойност на параметъра m уравнението
  • m(x - 3) = 3 (1 - m) има корен x=\frac3m?
12
Кое от параметричните уравнения няма решение при стойност на параметъра а=1?
13
За коя стойност на параметъра a уравнението (a+2)x=a^2-4 има един корен?
14
На колко е равен параметърът p, ако уравнението
  • (6 - 3p)x = p(2 - p) има корен за всяко число х?
15
За коя стойност на параметъра p уравнението
  • x(x + 2) = (x - 1)(x + 1) + p(3 - x) има за корен числото 2?

Описание на теста

Провери какво знаеш за линейните параметрични уравнения, като решиш задачите в теста тук! В тях освен неизвестното участва и друга буква, наречена параметър. Да решим едно параметрично уравнение означава да намерим корените му при всяка стойност на параметъра. Кога параметричното уравнение има един корен? При какви условия няма корени или всяко число е корен? Нпред към теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се