logo

Тест: Лице на повърхнина на призма

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Лицето на околната повърхнина на призма е произведението от лицата на околните стени.
2
С коя от формулите се пресмята лице на околна повърхнина на призма?
3
За да пресметнем лицето на пълната повърхнина на правилна четириъгълна призма, ще съберем лицата на колко стени на призмата?
4
С коя от формулите се пресмята лице на пълната повърхнина на призма?
5
Правилна триъгълна призма има основен ръб 3 см и височина 4 см. По кой начини е правилно да намерим лицето на околната повърхнина?
6
Ръбът на куб е 3 см. Намерете лицето на околната и на пълната повърхнина.
7
Дадена е правилна триъгълна призма с основен ръб 2 см и диагонал на околна стена 2\sqrt2. Намерете лицето на околната и на пълната повърхнина.
8
Намерете лицето на повърхнината на правоъгълен паралелепипед с ръбове 42 см, 36 см и 28 см.
9
Диагоналът на куб е 5 см. Намерете лицето на повърхнината на куба.
10
Намерете дължината на страната на куб с лице на повърхнина 18 816 кв.см.
11
Всички стени на паралелепипед са еднакви ромбове. Ако страната на ромба е 10 см, а острият му ъгъл е 60^0, намерете лицето на повърхнината му.
12
Дадена е права призма с основа правоъгълен триъгълник с катети 5 см и 12 см. Лицето на пълната повърхнина е 300 кв.см. Намерете височината на призмата.
13
Основните ръбове на права триъгълна призма са 6 см, 8 см и 10 см. Лицето на повърхнината е 72 кв.см. Намерете височината на призмата.
14
Намерете лицето на околната повърхнината на правилна четириъгълна призма с основен ръб 5\sqrt2 см. Диагоналът на призмата образува ъгъл 30^0 с околна стена.
  • Запишете верния отговор в десетична дроб, закръглена до две цифри след десетичната запетая.
15
Правилна шестоъгълна призма има основен ръб 3 см. Намерете лицето на околната повърхнина, ако малкият диагонал на призмата сключва с основата ъгъл 60^0.

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 12. клас върху лице на повърхнина на призма ще преговориш и затвърдиш формулите за лице на околна повърхнина и за лице на пълна повърхнина на призма. Ще прилагаш наученото, за да пресмяташ елементите на призмата - основен ръб, околен ръб, диагонал. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се