logo

Тест: Основни елементарни неравенства. Средно хармонично и средно квадратично

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Среднохармоничното на n на брой положителни числа се пресмята по формулата:
2
Намери средно хармоничното на числата 5 и 15.
3
Каква е формулата за намиране на средно квадратично на n на брой положителни числа?
4
Намери средно квадратичното на числата 8 и 14.
5
Намери средно хармоничното и средно квадратичното на числата 20,20,20,20.
6
За n положителни числа са изпълнени неравенствата:  \fracn\frac1a1+\frac1a2+ . . . +\frac1an\leq \sqrt[n]a1.a2. . . . .an\leq \fraca1+a2+ . . . +ann\leq \sqrt\fraca^21+a^22+ . . . .+a^2nn
7
Посочи верните неравенства за положителните числа a и b.
8
Намери средно хармоничното на числата 5,14 и 35.
9
Намери средно квадратичното на числата 3,15 и 18.
10
За числата 6,9 и 32 намери средно геометричното и средно хармоничното.
11
Намери средно аритметичното и средно квадратичното на числата 6,15 и 72 и ги сравни.
12
Намери средно аритметичното, средно геометричното, средно хармоничното и средно квадратичното на числата 18 и 50.
13
Намери стойностите на средно аритметичното, средно геометричното, средно хармоничното и средно квадратичното на числата 6, 9 и 15.
14
Намери НМС на сбора от квадратите на числата a1 и a2, акo a1+a2=6.
15
Намери НМС на сбора от квадратите на числата a1a2 и a3, ако a1+a2+a3=12.

Описание на теста

С този тест по математика за 12. клас ще затвърдиш знанията си за други две основни елементарни неравенства - средно хармоничното и средно квадратичното. Задачите от теста ще ти помогнат да видиш на практика връзката между различните елементарни неравенства. Ще затвърдиш наученото за приложението им за намиране на най-малка и най-голяма стойност. Подготви се отлично за часа по математика с Уча.се. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се