logo

Тест: Сечение на многостен с равнина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сечение на многостен с равнина ще наричаме:
2
За да наречем едно сечение успоредно, то трябва да е успоредно на равнината на основата.
3
Успоредното сечение на правилна триъгълна призма е:
4
Успоредното сечение в призма е фигура, еднаква на основите на призмата.
5
На чертежа е дадена правилна триъгълна пирамида и едно успоредно сечение. Кое от твърденията е вярно?
6
Свържете всеки от чертежите с вида на сечението, което е изобразено на него.
7
Лицето на основата на пирамида е 100 кв.см., а H=5 см. На какво разстояние от основата трябва да се направи успоредно сечение, така че лицето на сечението да е 4 кв. см.?
8
Лицето на основата на пирамида е 196 кв.см. На разстояние 4 см от основата на пирамидата е построено успоредно сечение с лице 36 кв.см. Колко см е височината на пирамидата?
9
Намерете лицето на основата на пирамида с височина 15 см, ако на 8 см от основата е построено успоредно сечение с лице 294 км.см.
10
Намерете лицето на успоредното сечение на пирамида с лице на основата 363 кв.см. и височина 11 см, построено на 7 см от основата.
11
Основата на правилна четириъгълна призма е ромб. Какви са диагоналните й сечения едно спрямо друго?
12
Дадена е правилна четириъгълна пирамида с основен ръб 14 см и околен ръб 10 см. Намерете лицето на диагоналното сечение на пирамидата.
13
Основата на права четириъгълна призма е ромб с диагонали 2 см и 3 см. Намерете лицата на диагоналните сечения на призмата, ако околният й ръб е 4 см.
14
Основният ръб на правилна триъгълна пирамида е 3 см. Намерете лицето на успоредното сечение, което минава през медицентъра на околна стена.
  • Запишете отговора в десетична дроб, с две цифри след десетичната запетая..
15
Намерете лицето на успоредното сечение на правилна четириъгълна пирамида, което дели височината в отношение 2:3 считано от върха. Основният ръб на пирамидата е 8 см.

Описание на теста

Познаваш ли видовете сечение на многостен с равнина - успоредно сечение, диагонално сечение или друго сечение? Ако не си се запознал с тях във видео урока по математика за 12. клас върху сечение на многостен с равнина - повързай да го направиш, за да се справиш без проблем с решенията на въпросите от онлайн теста и да получиш отлична оценка в училище. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се